85212_not-searchable
/transport-og-reiseliv/statistikker/vtu/arkiv
85212
Apriltrafikken krevde 13 liv
statistikk
2012-05-15T10:00:00.000Z
Transport og reiseliv
no
vtu, Trafikkulykker med personskade, trafikkulykker, drepte, skadde, dødsulykker, ulykkestyper, møteulykker, utforkjøringer, påkjørsler bakfra, vogntogulykker, trafikantgrupper, bilførere, syklister, fotgjengere, kjøretøytyper, personbiler, busser, motorsykler, dekktyperLandtransport, Transport og reiseliv
false

Trafikkulykker med personskadeapril 2012

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Apriltrafikken krevde 13 liv

Politiet registrerte 371 ulykker med personskade på veiene i april. 13 personer omkom, og 35 ble hardt skadd i disse ulykkene, viser en foreløpig oversikt.

Personer hardt skadd. Januar-april 2002-2012

Personer drept. Januar-april 2002-2012

Tilsvarende tall for april i fjor viste at 10 mennesker mistet livet og 49 ble hardt skadd. Gjennomsnittet for april de siste ti årene er 16 drepte og 70 hardt skadde.

Av de 13 omkomne i april i år, var 9 menn og 4 kvinner. 9 av de omkomne var bilførere, 1 var mopedist, 2 var syklister og 1 var fotgjenger.

174 personer hardt skadd hittil i år

Ifølge de foreløpige tallene har 54 personer mistet livet hittil i år, mens 174 har blitt hardt skadd. Tilsvarende tall for samme periode i fjor var 52 omkomne og 142 hardt skadde. Gjennomsnittet for årets fire første måneder i tiårsperioden 2002-2011 er 66 omkomne og 237 hardt skadde.

Personer drept eller hard skadd i påskeulykker 2008-2012

Seks omkom i påsken

Fra og med fredag før palmesøndag til og med andre påskedag omkom 6 personer i trafikken, og 15 personer ble hardt skadd. Tilsvarende tall for 2011 var 5 omkomne og 22 hardt skadde. Påsketrafikken har de siste fem årene i gjennomsnitt krevd 5 liv og 20 har blitt hardt skadd.

Tall fra politiet

Statistikken omfatter bare ulykker som er meldt til politiet. Det medfører at mindre alvorlige ulykker og skader er underrepresentert i skadetallene. Om lag 33 prosent av personene som har blitt skadd i trafikken så langt i år, hadde ukjent skadegrad i politirapportene. Personer med uoppgitt skadegrad er medregnet i det totale tallet på skadde personer. Mange av disse kan i ettertid vise seg å være uskadde.

Tabeller: