85210_not-searchable
/transport-og-reiseliv/statistikker/vtu/arkiv
85210
Ni personer mistet livet i mars
statistikk
2012-04-20T10:00:00.000Z
Transport og reiseliv
no
vtu, Trafikkulykker med personskade, trafikkulykker, drepte, skadde, dødsulykker, ulykkestyper, møteulykker, utforkjøringer, påkjørsler bakfra, vogntogulykker, trafikantgrupper, bilførere, syklister, fotgjengere, kjøretøytyper, personbiler, busser, motorsykler, dekktyperLandtransport, Transport og reiseliv
false

Trafikkulykker med personskademars 2012

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Ni personer mistet livet i mars

I mars registrerte politiet 398 ulykker med personskade på veiene. 9 personer omkom, og 39 ble hardt skadd i disse ulykkene, viser en foreløpig oversikt.

Personer drept. Januar-mars 2002-2012

Personer hardt skadd. Januar-mars 2002-2012

Foreløpige tall for mars i fjor viste 383 ulykker, der 12 mennesker mistet livet, og 26 ble hardt skadd. Ser man nærmere på marsgjennomsnittet for de siste ti årene, viser det 15 drepte og 53 hardt skadde.

Av de omkomne i mars i år var 6 menn og 3 kvinner. 8 av de omkomne var bilførere og 1 var bilpassasjer.

41 personer omkom i 1. kvartal

41 personer mistet livet, og 135 ble hardt skadd i løpet av årets tre første måneder.

I 1. kvartal i fjor omkom også 41 personer, og 92 ble hardt skadd. Gjennomsnittet for 1. kvartal i tiårsperioden 2002-2011 er 50 omkomne og 168 hardt skadde.

Av de omkomne hittil i år er 27 menn og 14 kvinner. Det er tilsvarende fordeling som for samme periode i fjor.

Drepte kvinner og menn. Januar-mars 2003-2012

Tall fra politiet

Statistikken omfatter bare ulykker som er meldt til politiet. Det medfører at mindre alvorlige ulykker og skader er underrepresentert i skadetallene. Om lag 33 prosent av personene som har blitt skadd i trafikken så langt i år, hadde ukjent skadegrad i politirapportene. Personer med uoppgitt skadegrad er medregnet i det totale tallet på skadde personer. Mange av disse kan i ettertid vise seg å være uskadde.

Tabeller: