Innenlandsk transport2015

Innhold

Arkiv for Innenlandsk transport - årlig

Liste med Tidligere publiseringer
Publiseringsdato Måleperiode Nyhetstittel
9. januar 2017 2015 Både kollektivtrafikk og personbilbruk øker
2. juli 2015 2014 Banetrafikken på skinner
3. juli 2014 2013 Flere reiser med bane
3. juli 2013 2012 Vekst i godstransport på vei og bane
2. juli 2012 2011 Flere tar trikk og t-bane
13. september 2011 2010 Ny vekst i godstransport på vei
16. juli 2010 2009 Kraftig reduksjon i godstransporten på vei
9. desember 2009 2008 Vekst i både person- og godstransporten
25. juni 2008 2007 Vekst for alle transportformer
3. juli 2007 2006 Sterk medvind i flytrafikken
23. november 2006 2005 Vekst i kollektivtrafikken
18. november 2005 2004 Stabil vekst i godstransporten
13. juli 2005 2004 Flytrafikken i medvind
21. juli 2004 2003 Færre tar toget - flere bruker bilen
15. september 2003 2002 Kollektivtrafikken sliter
16. desember 2002 2001 Vekst for godstransporten
11. juli 2002 2001 Flytrafikken i motvind
5. juli 2001 2000 Stabil vekst for godstransport på vei
3. juli 2000 1999 Flere tar tog og bane
23. juli 1999 1998 Jevn vekst i person- og godstransport