Landtransport, strukturstatistikk2007

Innhold

Arkiv for Landtransport, strukturstatistikk - årlig

Liste med Tidligere publiseringer
Publiseringsdato Måleperiode Nyhetstittel
5. mai 2009 2007 Fortsatt sterk vekst for godstransport i 2007
14. mai 2008 2006 Bedret lønnsomhet innenfor godstransport
9. mai 2007 2005 Høy verdiskaping innen godstransport
16. mai 2006 2004 Moderat vekst for landtransportnæringene
4. mai 2005 2003 Små endringer for landtransport
9. juni 2004 2002 Moderat vekst for landtransport
17. juni 2003 2001 Lavere aktivitet i landtransporten
1. juli 2002 2000 Økt omsetning, færre sysselsatte
30. august 2001 1999 Vekst i transportnæringene
18. februar 2000 1996-1997 Svak omsetningsøkning i sjøfart og kystfart i 1997