379663_not-searchable
/transport-og-reiseliv/statistikker/stranslag/aar-endelige
379663
statistikk
2019-04-26T08:00:00.000Z
Transport og reiseliv;Transport og reiseliv
no
stranslag, Transport og lagring, strukturstatistikk, landtransport, sjøtransport, lufttransport, post- og distribusjonsvirksomhet, bedrifter, foretak, sysselsatte, driftsregnskap, omsetning, lønnskostnader, bruttoinvesteringerLandtransport, Luftfart, Sjøtransport, Transport og reiseliv
true

Transport og lagring, strukturstatistikk2017, endelige tall

Innhold

Publisert:

Fra og med 5. november 2019 vil ‘Transport og lagring, strukturstatistikk’ bli publisert i statistikken ‘Næringenes økonomiske utvikling’.

Strukturstatistikk for transport og lagring. Næringsområde H. Endelige tall12
2017Prosentvis endring
2016 - 20172013 - 2017
1Unntatt 49.5 Rørtransport
2Unntatt 52.215 Tjenester tilknyttet drift av rørledninger fra og med statistikkåret 2010
3Driftsinntekter fratrukket spesielle offentlige avgifter, offentlig tilskudd og gevinst ved salg av anleggsmidler. Merverdiavgift er ikke med.
4Til faktorpriser
Foretak
Foretak (antall)20 592-1,1-4,4
Sysselsatte (antall)151 832-1,4-0,8
Omsetning (mill. kr)3392 094,52,28,3
Bearbeidingsverdi (mill. kr)4136 011,8-6,1-5,9
Brutto driftsresultat (mill. kr)52 536,1-13,4-13,7
Bedrifter
Bedrifter (antall)21 558-0,9-3,8
Sysselsatte (antall)151 513-1,3-0,9
Omsetning (mill. kr)3391 394,82,38,4
Lønnskostnader (mill. kr)83 228,5-0,8-0,3
Bruttoinvestering (mill. kr)18 230,32,736,0