Lastebilundersøkelsen, internasjonale transporter4. kvartal 2002

Innhold

Arkiv for Lastebilundersøkelsen, internasjonale transporter - kvartalsvis

Liste med Tidligere publiseringer
Publiseringsdato Måleperiode Nyhetstittel
21. mars 2003 4. kvartal 2002 Mer kjøring uten last til og fra utlandet
21. januar 2003 3. kvartal 2002 Mer last ut av landet
9. oktober 2002 2. kvartal 2002 Økt transport til og fra utlandet
2. juli 2002 1. kvartal 2002 Mindre eksport med norske lastebiler
29. september 2000 2. kvartal 2000 Økt transport utenlands
7. juli 2000 1. kvartal 2000 Lite tomkjøring i utenlandstransport
12. april 2000 4. kvartal 1999 Økt aktivitet for norske lastebiler utenlands
14. februar 2000 3. kvartal 1999 Økt transport ut av landet
26. oktober 1999 2. kvartal 1999 Økt internasjonal transport
17. august 1999 1. kvartal 1999 Mer gods og kortere turer