156274
/transport-og-reiseliv/statistikker/kv_statres/aar
156274
Flere seilaser med farledsbevis
statistikk
2014-08-28T10:00:00.000Z
Transport og reiseliv
no
kv_statres, Kystverkets virksomhet (opphørt)Sjøtransport, Transport og reiseliv
false
Statistikken viser blant annet driftskostnader, lønnsutgifter og årsverk ved Kystverket. Det gis også oversikt over seilaser med los og seilingsklareringer.

Kystverkets virksomhet (opphørt)2013

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Flere seilaser med farledsbevis

I 2013 ble det gjennomført drøye 61 000 lospliktige seilaser der skipets navigatør hadde eget farledsbevis. Dette er 8 000 flere enn året før og en økning på 15 prosent. Totalt antall lospliktige seilaser økte med 7 prosent i samme periode.

Kystverket - StatRes, hovedtall
2013Endring i prosent
2012 - 20132008 - 2013
Ressursinnsats
Egenproduksjon (mill. kr)1 8143,256,0
Totale utgifter (mill. kr)2 6943,360,5
Avtalte årsverk eksklusive lange fravær (årsverk)1 0840,615,6
Aktiviteter og tjenester
Seilingsklareringer294 3791,2
Lospliktige seilaser107 3777,1
Lospliktige seilaser med los ombord43 773-1,7

Av totalt 107 000 lospliktige seilaser langs kysten i 2013 ble altså over 61 000 utført ved hjelp av egen navigatør med farledsbevis , nærmere 44 000 ble utført med los om bord, mens 2 300 foregikk med dispensasjon fra losplikt. Både bruk av los og antall innvilgede dispensasjoner fra losplikt falt det siste året med henholdsvis 750 og 100.

Oslofjorden med størst økning i lospliktige seilaser

Vestlandet er den sjøtrafikkavdeling som har flest lospliktige seilaser. Med en vekst fra året før på 1 800, eller 7 prosent, og vel 26 000 lospliktige seilaser beholdt landsdelen førsteplassen i 2013. Fordi Oslofjorden sjøtrafikkavdeling er mindre - 12 200 lospliktige seilaser i 2013 - blir veksten i Oslofjorden på 1 900 seilaser desto mer imponerende. Veksten utgjorde 18 prosent.

Losplikten i Oslofjorden ble oppfylt med 5 400 farledsbevis, 6 700 loser og 100 dispensasjoner. Bruk av farledsbevis gikk opp med hele 2 100 fra året før, mens bruk av både los og dispensasjon falt.

Mindre vekst i seilingsklareringer

Et annet bilde på aktiviteten til Kystverket finner man i antall seilingsklareringer gitt av sjøtrafikksentralene. Fire av fem seilingsklareringer gis av Kvitsøy i Rogaland og Horten i Vestfold, mens resten gis av Fedje i Hordaland og Brevik i Telemark. 294 000 seilingsklareringer i 2013 innebærer en trafikkøkning på litt over 1 prosent fra året før. Det meste av denne økningen kom i Horten der sentralen hadde mer enn 2 100 flere klareringer enn i 2012.

Økt egenproduksjon

I 2013 brukte Kystverket 785 millioner kroner på investeringer. Dette utgjør en økning på 61 millioner fra året før. Egenproduksjon, altså summen av lønn og kjøp av varer og tjenester, økte med 56 millioner samtidig som antall årsverk gikk opp med 7 til 1 084 årsverk. Lønnskostnadene var på vel 900 millioner i 2013 mot 833 millioner året før. Lønnskostnader per årsverk steg nesten 8 prosent fra 2012 til 2013.

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB