21780_not-searchable
/transport-og-reiseliv/statistikker/kolltrans/arkiv
21780
Hundre kollektivturer i året
statistikk
2006-10-31T10:00:00.000Z
Transport og reiseliv;Transport og reiseliv
no
kolltrans, Kollektivtransport, buss, båt, jernbane, tog, trikk, t-bane, passasjerer, passasjerkilometer, vognkilometer, utkjørt distanse, togkilometer, billettinntekterLandtransport, Sjøtransport, Transport og reiseliv
false

Kollektivtransport2004

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Hundre kollektivturer i året

Hver og en av oss brukte kollektivtransport nesten hundre ganger i 2004. Til sammen reiste vi en distanse tilsvarende 150 000 ganger rundt ekvator med buss, bane og båt. Buss blir mest brukt med rundt to tredeler av alle kollektivreiser.

Hovedtall, etter transportform. 2004. 1 000

Kollektivtransporten utgjorde 6 400 millioner passasjerkilometer i 2004. Antall passasjerkilometer per hode var tilnærmet likt for bane (trikk, T-bane og jernbane) og buss, omtrent 3 000 kilometer på hver av transportformene. Samtidig hadde bussene langt flere passasjerer enn banetransporten. Norske busser i rute fraktet i 2004 279 millioner passasjerer, nesten det dobbelte av all banetransport. Båt er en beskjeden transportform på landsbasis, men utvilsomt viktig lokalt.

Bussen er lokal

Målt i utkjørt distanse er ruteproduksjonen med buss helt dominerende og utgjør nesten 90 prosent av den samlede produksjonen i kollektivtrafikken. Ni av ti busspassasjerer reiser fylkesinternt, men hver fjerde passasjerkilometer er med fylkesoverskridende ruter. To av tre reiser er med by- og tettstedsruter, og over halvparten er i definerte byområder.

Kapasitetsutnyttelsen er best på fylkesoverskridende ruter (32 prosent) og dårligst på fylkesinterne ruter utenfor by og tettsted (21 prosent).

Flest kilometer med NSB

NSB fraktet 46 millioner passasjerer i 2004, hvorav 80 prosent var med lokaltog. Regnet i passasjerkilometer er det likevel regiontogene som står for den største transportytelsen, med nesten 60 prosent av totalt 2 390 millioner passasjerkilometer. Kapasitetsutnyttelsen er også klart best for regiontog som går fra by til by, med nesten 50 prosent.

Annen kollektivtransport på bane har over dobbelt så stort omfang som med NSB, målt i antall passasjerer. Men med passasjerkilometer som utgangspunkt, snus bildet. En gjennomsnittlig NSB-reise er over fem mil, mens gjennomsnittet for annen banetransport er sju kilometer. Kapasitetsutnyttelsen på banetransport utenom NSB er lik og på samme nivå som for fylkesoverskridende bussruter.

Stort driftsoverskudd på busstransport

Kollektivtransport med buss genererte inntekter på til sammen 6,7 milliarder kroner i 2004. Dette ga et driftsoverskudd på nesten 1 milliard kroner og et samlet overskudd på 100 millioner kroner. Offentlige kjøp utgjorde nesten halvparten av inntektsgrunnlaget totalt, men for fylkesoverskridende ruter var bare hver femte krone offentlig. For fylkesinterne ruter utenfor by og tettsted var over 70 prosent av inntektene offentlig kjøp.

8,9 millioner reiser med båt kostet til sammen over en milliard kroner. Bedriftene hadde et samlet driftsoverskudd på 146 millioner, men gikk likevel totalt 54 millioner i minus. Hver passasjerkilometer kostet 4,25 kroner, over dobbelt så mye som med buss.

Lavere billettpris med buss

Selv om det blir stadig flere ekspressbussruter, er en gjennomsnittlig bussreise bare vel halvparten så lang som med båt eller bane. Kortere reiselengde avspeiles også i billettinntektene. Gjennomsnittlig billettpris for båt er over fire ganger høyere enn for buss.

Se også: Samferdselsdepartementets sider om kollektivtransport .

Tabeller: