84537
/transport-og-reiseliv/statistikker/jernbane/arkiv
84537
Økt mengde, men kortere transporter
statistikk
2012-06-26T10:00:00.000Z
Transport og reiseliv
no
jernbane, Jernbanetransport, passasjertransport, godstransport, transportert mengde, transportarbeid, togreiserLandtransport, Transport og reiseliv
false

Jernbanetransport2011

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Økt mengde, men kortere transporter

Passasjertallet økte i 2011 med 1,6 prosent, mens godsmengden økte 3,9 prosent, dette sammenlignet med året før. Det var de korte transportene som økte, slik at gjennomsnittlig fraktavstand og reiselengde ble redusert.

Jernbanetransport. 2004-2011. 2004=100

Malm- og skrapjernstransporten fortsatte en positiv trend fra 2010, noe som mer enn veide opp for en liten tilbakegang for andre vareslag. Siden dette hovedsakelig er tung last fraktet over korte avstander, falt den gjennomsnittlige transportlengden per tonn for all godsfrakt samlet sett fra 128 til 1261 kilometer. Transportarbeidet for gods på norske skinner økte med 761 millioner tonnkilometer, eller 2,21 prosent, fra 2010 til 2011.

Passasjertransporten økte med nesten 1 million reiser på tross av seks ukers stengning av Oslo sentralbanestasjon midt på sommeren. Transportarbeidet falt likevel med over 58 millioner passasjerkilometer, og det bidro til at den gjennomsnittlige reiselengden ble redusert fra 53,6 til 51,8 kilometer.

Fortsatt økning med lokaltog

På tross av tilnærmet uendret tilbud i tog- og setekilometer hadde lokaltogene en passasjerøkning på 2,4 prosent fra 2010 til 2011. Trondheimsområdet skilte seg ut som det eneste området med tilbakegang på 3,6 prosent, mens Stavanger-området hadde en økning på hele 7,0 prosent.

InterCity-togene, med Oslo som et nav i triangelet Skien-Lillehammer-Halden, befordret hver tiende passasjer. Totalt sett var det her bare små endringer, bortsett fra en nedgang i utkjørt kapasitet målt i setekilometer på 2,6 prosent. Det var imidlertid vestgående korridor mot Skien som hadde de negative tallene, mens nord og sør hadde en økning på opp mot 2,5 prosent.

Kapasitetsutnyttelse persontog, etter strekningstype. 2011

Regiontogene tapte

Antall passasjerer som reiste med regiontogene falt med 1,9 prosent fra 2010 til 2011, og utgjorde snaue 6 prosent av totalen. Det var særlig strekningen Oslo-Bergen som hadde sterk tilbakegang, men også Oslo-Trondheim fikk "røde passasjertall". Noe av årsaken til dette kan være de betydelige driftsproblemene på Bergensbanen og Dovrebanen i 2011, forårsaket av ras, flom og brann. Samtidig er konkurransen med fly sterk.

Transportarbeidet på regionrutene utgjorde likevel omtrent en tredjedel av det totale passasjerkilometertallet på 3 milliarder. Tilbudet målt i setekilometer falt dessuten mer enn bruken, slik at kapasitetsutnyttelsen fortsatt holdt seg over 50 prosent, dobbelt så høyt som for lokaltogene.

1  Tall rettet 25. oktober 2012.

Begreper

Passasjerkilometer : Sum antall kilometer passasjerene har reist.

Setekilometer : Sum antall kilometer tilgjengelige seter har reist.

Transportarbeid : En fellesbetegnelse som, avhengig av sammenhengen, betegner passasjerkilometer eller tonnkilometer.

Kapasitetsutnyttelse : Forholdet mellom tilbudet i form av setekilometer og bruken av dette, i form av passasjerkilometer.

Tabeller:

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB