13972
/transport-og-reiseliv/statistikker/jernbane/arkiv
13972
Lav vekst i togtrafikken
statistikk
2008-11-17T10:00:00.000Z
Transport og reiseliv
no
jernbane, Jernbanetransport, passasjertransport, godstransport, transportert mengde, transportarbeid, togreiserLandtransport, Transport og reiseliv
false

Jernbanetransport2007

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Lav vekst i togtrafikken

Både antall passasjerkilometer, antall passasjerer og antall tonnkilometer økte med 3 prosent fra 2006 til 2007.

Det samlede transportarbeidet var på 2,9 milliarder passasjerkilometer i 2007, en vekst på knappe 3 prosent fra 2006. Antall tonnkilometer økte med drøye 3 prosent fra 2006 til 3,5 milliarder i 2007.

Nesten 57 millioner passasjerer reiste med jernbanen i 2007, en økning på 3 prosent fra 2006. Den samlede godsmengden var på drøye 25 millioner tonn. Endringen fra 2006 var ubetydelig.

Dominerende operatører

Både Norges statsbaner (NSB) og CargoNet var like dominerende på henholdsvis persontransport og godstransport i 2007 som i tidligere år. Statistikken viser ingen økning i transportert godsmengde for CargoNet. Den gjennomsnittlige transportlengden økte imidlertid noe og medførte en vekst i transportarbeidet på 3 prosent fra 2006 til 2007. I fjor endte antall tonnkilometer på 2,6 milliarder. CargoNet hadde dermed 96 prosent av godstrafikken, når malmtrafikken på Ofotbanen holdes utenfor. NSBs andel av persontrafikken utgjorde om lag 90 prosent. Dette tilsvarte et transportarbeid på 2,6 milliarder passasjerkilometer i 2007, mens tallet på reiser var på 49,5 millioner. Både antall reiser og antall passasjerkilometer økte med 2 prosent fra 2006 til 2007.

Tabeller:

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB