13978
/transport-og-reiseliv/statistikker/jernbane/arkiv
13978
Mer transporteres med tog
statistikk
2006-07-20T10:00:00.000Z
Transport og reiseliv
no
jernbane, Jernbanetransport, passasjertransport, godstransport, transportert mengde, transportarbeid, togreiserLandtransport, Transport og reiseliv
false

Jernbanetransport2005

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Mer transporteres med tog

Den totale jernbaneproduksjonen på norsk område utgjorde 3,2 milliarder tonnkilometer i 2005, en vekst fra 2004 på 0,3 milliarder tonnkilometer, eller knapt 12 prosent. Det ble transportert 25,2 millioner tonn i 2005.

Transporten på norsk område i samband med import fra Sverige økte med 5 prosent, fra 15,6 millioner tonn i 2004 til 16,4 millioner tonn i 2005. Tilsvarende transportarbeid i 2005 var på 742 millioner tonnkilometer, sammenlignet med 687 millioner tonnkilometer året før. Mens transporten i samband med importen stod for hele 65 prosent av den totale transportmengden i 2005, utgjorde transportarbeidet bare 23 prosent.

Det er malmtransporten som står for hovedtyngden av importen fra Sverige med jernbane med om lag 15,5 millioner tonn. Disse turene er relativt korte. Dette er gods som transitteres gjennom Norge, men som likevel ikke regnes som transittransport i denne statistikken da godset endrer transportmåte fra jernbane til skip.

Vekst også i nasjonale transporter

Statistikken viser også vekst for gods både av- og pålesset i Norge. I 2005 ble det transportert 7,5 millioner tonn nasjonalt, mens transportarbeidet var på drøyt 2,2 milliarder tonnkilometer. Dette var en vekst fra 2004 på henholdsvis 16 og 11 prosent. Det nasjonale transportarbeidet stod for øvrig for i overkant av 70 prosent av det samlede transportarbeidet på norsk område.

Tabeller:

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB