13980
/transport-og-reiseliv/statistikker/jernbane/arkiv
13980
Drøyt 21 millioner tonn gods på bane1
statistikk
2004-06-01T10:00:00.000Z
Transport og reiseliv
no
jernbane, Jernbanetransport, passasjertransport, godstransport, transportert mengde, transportarbeid, togreiserLandtransport, Transport og reiseliv
false

Jernbanetransport2003

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Drøyt 21 millioner tonn gods på bane1

Den totale jernbaneproduksjonen på norsk område utgjorde 2,6 milliarder tonnkilometer i 2003. Det ble transportert 21,2 millioner tonn i samme tidsrom.

Transporten på norsk område i samband med samtrafikken med utlandet utgjorde henholdsvis 0,5 milliarder tonnkilometer og 2,9 millioner tonn.

Om lag 14 prosent av transportert gods med jernbane ble dermed importert eller eksportert i 2003. Holdes transporten av jernmalm utenfor, øker andelen til drøyt 38 prosent.

Selv uten malmtransporten, utgjør samtrafikken med Sverige en betydelig andel. Hele tre firedeler av samtrafikken målt i tonn kommer fra eller skal til Sverige. Tilsvarende andel for samtrafikken med Tyskland er 10 prosent. Importen fra og eksporten til Finland utgjorde til sammen knapt 2 prosent av samtrafikken.

1Tall korrigert per 19. juli 2006. Se tabell

Tabeller:

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB