53632
/transport-og-reiseliv/statistikker/jernbane/aar
53632
Nedgang i nasjonal godstransport
statistikk
2011-09-19T10:00:00.000Z
Transport og reiseliv
no
jernbane, Jernbanetransport, passasjertransport, godstransport, transportert mengde, transportarbeid, togreiserLandtransport, Transport og reiseliv
false

Jernbanetransport2010

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Nedgang i nasjonal godstransport

Fraktet godsmengde på innenlands jernbane falt med 4 prosent i 2010 sammenlignet med året før. En sterk økning i malmtransporten fra Sverige ga likevel en vekst på 19 prosent i fraktet godsmengde samlet sett.

Jernbanetransport. 2004-2010. 2004=100

Malmtransporten, som fikk seg en knekk i forbindelse med finanskrisen, nådde nye høyder i 2010. Siden dette hovedsakelig er tung last over korte avstander, falt den gjennomsnittlige transportlengden for all godstransport samlet sett fra 153 til 128 kilometer. Transportarbeidet for gods innenlands ble redusert med hele 250 millioner tonnkilometer. Dette tyder på en nedgang stykkgodstransporten, som kjennetegnes av frakt over relativt lange transportavstander. Passasjertransporten gikk opp 0,9 prosent tross problemer med både infrastruktur og ekstremvinter.

3 av 4 med lokaltog i Oslo-området

83,7 prosent av alle jernbanereiser var med lokaltog, og nær 90 prosent av disse var i Oslo-området. Gjennomsnittlig reiselengde med lokaltog var 30 kilometer, som var klart kortest av strekningstypene. 1,4 milliarder passasjerkilometer utgjorde nesten halvparten av totalt transportarbeid med persontog.

InterCity-togene, med Oslo som et nav i triangelet Skien-Lillehammer-Halden, befordret hver tiende passasjer. Reiselengden for disse var gjennomgående vel tre ganger så lang som for lokaltogpassasjerene.

Kapasitetsutnyttelse persontog, etter strekningstype. 2010

Regiontogene flytter folk mellom landsdelene, og selv om bare hver tjuende billett ble løst for disse togene, utførte de en tredjedel av det totale transportarbeidet på vel 3 milliarder passasjerkilometer. Gjennomsnittsreisen var ti ganger lengre enn med lokaltogene. Reisende med Nordlandsbanen forflyttet seg lengst av alle, med nærmere 36 mil i gjennomsnitt.

Best kapasitetsutnyttelse med regiontogene

Halvparten av setene på regiontogene var i gjennomsnitt opptatt, og dette var dobbelt så god kapasitetsutnyttelse som med lokaltogene. At de lange reisetilbudene med lav frekvens har høyere fyllingsgrad, er et fenomen vi kjenner igjen for eksempel fra bussnæringen. Noen variasjoner er det dog, for kapasitetsutnyttelsen var høyere med Trondheims lokaltog enn på Sørlandsbanen.

Begreper

Passasjerkilometer: Sum antall kilometer passasjerene har reist.

Setekilometer: Sum antall kilometer tilgjengelige seter har reist.

Transportarbeid: En fellesbetegnelse som, avhengig av sammenhengen, betegner passasjerkilometer eller tonnkilometer.

Kapasitetsutnyttelse: Forholdet mellom tilbudet i form av setekilometer og bruken av dette, i form av passasjerkilometer.

Tabeller:

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB