283062
/transport-og-reiseliv/statistikker/havn/kvartal
283062
Svak nedgang i sjøtransporten
statistikk
2017-03-16T08:00:00.000Z
Transport og reiseliv;Svalbard
no
havn, Godstransport på kysten, skipsanløp, skipstyper (for eksempel tankskip, tørrlastskip, passasjerfartøy), innenriksfart, utenriksfart, godstransport, fergetransport, hurtigruten, kjøretøytransport, lastetype, tørr bulk, våt bulk, containereTransport og reiseliv, Sjøtransport, Transport og reiseliv, Svalbard
false
Det ble transportert 44,5 millioner tonn gods til og fra de største norske havnene i Norge i 4. kvartal 2016. I perioden 4. kvartal 2015 til 4. kvartal 2016 økte trafikken med utenlandsfergene med over 50 000 passasjerer, eller 4,3 prosent.

Godstransport på kysten4. kvartal 2016

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Svak nedgang i sjøtransporten

Det ble transportert 44,5 millioner tonn gods til og fra de største norske havnene i Norge i 4. kvartal 2016. Dette var 1,6 prosent, eller 0,7 millioner tonn, mindre enn i 4. kvartal 2015.

Godstransport på kysten. Tonn
4. kvartal 2016Andel
Alle havner44 475 425100,0
Oslo1 478 4393,3
Porsgrunn2 624 0625,9
Kristiansand457 0651,0
Stavanger381 7800,9
Karmsund3 142 3477,1
Bergen12 749 64228,7
Ålesund432 8231,0
Trondheim1 012 7972,3
Narvik5 008 91611,3
Tromsø299 9400,7
Figur 1. Gods lastet og losset per kvartal i utenriks transport

Det ble transportert 21,9 millioner tonn våt bulk. Dette var 0,3 millioner, eller 1,5 prosent mindre enn i samme periode som i 2015. Selv om det ble transportert mindre våt bulk på landsbasis, så ble det transportert nær dobbelte så mye råolje i Bergen og Omland havnevesen, totalt 8,6 millioner tonn.

Stabil tørrbulktransport

I alt ble det fraktet 17,6 millioner tonn tørr bulk i 4. kvartal 2016, en nedgang på 0,8 prosent sammenlignet med 4. kvartal 2015. Ved landets nest største tørrbulkhavn, Grenland (Porsgrunn), ble transporten redusert med 8,4 prosent til 1,7 millioner tonn, mens transporten av tørr bulk fra landets største tørrbulkhavn, Narvik, økte med 2,6 prosent til 5 millioner tonn. Dette var hovedsakelig malm.

Svak økning i containertransporten til sjøs

Det ble fraktet 1,5 millioner tonn gods i containere i 4. kvartal 2016. Dette var en økning på 1,4 prosent sammenlignet med 4. kvartal 2015. Totalt ble det fraktet 188 000 containere med og uten last, nesten 5 000 flere enn i samme periode året før. Nær 20 prosent av alt gods i containere og 25 prosent av alle containere med last, ble transportert til eller fra Oslo havn.

Flere passasjerer på utenlandsfergene

I perioden 4. kvartal 2015 til 4. kvartal 2016 økte trafikken med utenlandsfergene med over 50 000 passasjerer, eller 4,3 prosent. Det ble transportert nesten 15 000 flere personbiler, motorsykler og medfølgende tilhengere/campingvogner. Import/eksport av motorvogner hadde en nedgang på nesten 500 enheter, eller 15,8 prosent. Sandefjord havn hadde den største økningen i antall reisende med vel 45 000 flere passasjerer i samme periode.

Færre som reiste med Hurtigruten

I det siste kvartalet av 2016 reiste 125 600 passasjerer med Hurtigruten, en nedgang på 0,7 prosent sammenlignet med 4. kvartal 2015. For hele 2016 reiste 378 700 passasjerer med den populære ruten. Det var 4 000 færre, eller 1 prosent, sammenlignet med 2015.

Justert omfang Åpne og lesLukk

Fra 1. kvartal 2015 er ikke lastetypen ro-ro selvgående enheter (veigående kjøretøy til godstransport og medfølgende tilhengere) mellom norske havner med i statistikken. Dette berørte kun et fåtall havner og påvirker kun i beskjeden grad sammenliknbarheten mot 4. kvartal 2014 og tidligere på totalnivå. Det har noe større betydning for sammenliknbarheten på mer detaljert nivå.

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB