364789_tabell_not-searchable
/transport-og-reiseliv/statistikker/godstrans/kvartal
364789_tabell
statistikk
2019-08-06T08:00:00.000Z
Transport og reiseliv
no
false

Godstransport med lastebil2. kvartal 2019

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Tabeller

Liste med Tabeller
NummerTabellens tittelNytt vinduExcelCSV
Tabell 1Godstransport med lastebilfullscreen-iconGodstransport med lastebilexcel-iconGodstransport med lastebilcsv-iconGodstransport med lastebil
Tabell 2Nasjonal og internasjonal lastebiltransport i leie og egentransport. Transportytelser. Kvartalfullscreen-iconNasjonal og internasjonal lastebiltransport i leie og egentransport. Transportytelser. Kvartalexcel-iconNasjonal og internasjonal lastebiltransport i leie og egentransport. Transportytelser. Kvartalcsv-iconNasjonal og internasjonal lastebiltransport i leie og egentransport. Transportytelser. Kvartal
Tabell 3Nasjonal leie- og egentransport. Transportmengde og transportarbeid, etter vareslag. Kvartalfullscreen-iconNasjonal leie- og egentransport. Transportmengde og transportarbeid, etter vareslag. Kvartalexcel-iconNasjonal leie- og egentransport. Transportmengde og transportarbeid, etter vareslag. Kvartalcsv-iconNasjonal leie- og egentransport. Transportmengde og transportarbeid, etter vareslag. Kvartal
Tabell 4Internasjonal leie- og egentransport, til og fra Norge, kabotasje og tredjelandskjøringfullscreen-iconInternasjonal leie- og egentransport, til og fra Norge, kabotasje og tredjelandskjøringexcel-iconInternasjonal leie- og egentransport, til og fra Norge, kabotasje og tredjelandskjøringcsv-iconInternasjonal leie- og egentransport, til og fra Norge, kabotasje og tredjelandskjøring
Tabell 5Nordiske sammenlikninger. Transportmengde. Millioner tonnfullscreen-iconNordiske sammenlikninger. Transportmengde. Millioner tonnexcel-iconNordiske sammenlikninger. Transportmengde. Millioner tonncsv-iconNordiske sammenlikninger. Transportmengde. Millioner tonn
Tabell 6Nordiske sammenlikninger. Transportarbeid. Millioner tonnkilometerfullscreen-iconNordiske sammenlikninger. Transportarbeid. Millioner tonnkilometerexcel-iconNordiske sammenlikninger. Transportarbeid. Millioner tonnkilometercsv-iconNordiske sammenlikninger. Transportarbeid. Millioner tonnkilometer
Tabell 7Godstransport med utenlandske lastebiler. Transportytelserfullscreen-iconGodstransport med utenlandske lastebiler. Transportytelserexcel-iconGodstransport med utenlandske lastebiler. Transportytelsercsv-iconGodstransport med utenlandske lastebiler. Transportytelser
Tabell 8Godstransport med lastebil over grensen, tonn og prosent. Import og eksportfullscreen-iconGodstransport med lastebil over grensen, tonn og prosent. Import og eksportexcel-iconGodstransport med lastebil over grensen, tonn og prosent. Import og eksportcsv-iconGodstransport med lastebil over grensen, tonn og prosent. Import og eksport

For flere tabeller: Gå til statistikkbanken