Godsbiler2002

Innhold

Arkiv for Godsbiler - årlig

Liste med Tidligere publiseringer
Publiseringsdato Måleperiode Nyhetstittel
26. mars 2003 2002 Færre kombinerte godsbiler
17. april 2002 2001 Nedgang i antall godsbiler
3. april 2001 2000 15 prosent flere godsbiler på 1990-tallet
23. februar 2000 1999 Stadig færre bensindrevne varebiler