13998_not-searchable
/transport-og-reiseliv/statistikker/godsreg/aar
13998
Nedgang i antall godsbiler
statistikk
2002-04-17T10:00:00.000Z
Transport og reiseliv
no
godsreg, Godsbiler, godstransport, lastebiler, tankbiler, trekkvogner for semitrailer, nyttelastLandtransport, Transport og reiseliv
false

Godsbiler2001

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Nedgang i antall godsbiler

Ved utgangen av 2001 var det registrert 222 235 kjøretøyer for godstransport i Norge med en samlet nyttelastkapasitet på 727 507 tonn. Antallet vare- og kombinertbiler har gått ned i løpet av det siste året, mens tallet på lastebiler og andre spesialbiler har endret seg lite.

Registrerte kjøretøyer for godstransport, etter bilgruppe.  31. desember. 1990-2001

Fra 2000 til 2001 gikk antall godsbiler ned med 3,0 prosent, mens den totale nyttelasten gikk ned med 1,2 prosent. Dette viser at det har vært en større nedgang i antall biler med lav nyttelast enn med høy nyttelast.

Den totale bestanden av kjøretøyer registrert for godstransport har økt med 9,7 prosent, eller 19 590 biler i løpet av de siste ti årene. I tiårsperioden 1990 til 1999 var den gjennomsnittlige årlige vekstraten 1,66 prosent, mot 1,87 prosent i perioden 1999 til 2001. Målt i nyttelast var den gjennomsnittlige årlige vekstraten fra 1990 til 1999 på 0,87 prosent, mot -1,05 prosent de siste tre årene.

Flere små lastebiler, færre varebiler

Antall varebiler gikk ned med 4,8 prosent, eller 2 432 biler fra 2000 til 2001. Antall lastebiler med nyttelast under to tonn økte med 9,0 prosent eller 1 373 biler i den samme perioden.

Antallet store lastebiler (over 15 tonn i nyttelast) økte med 72 biler eller 1,5 prosent fra 2000 til 2001. Økningen i nyttelast for denne bilgruppen var derimot på 1,9 prosent, noe som tyder på at økningen var høyest for de største bilene i denne gruppen.

Registrerte godsbiler, bensin- og dieseldrevet. 31. desember. 1990-2001

79 prosent ...

av godsbilparken brukte diesel som drivstoff ved utgangen av 2001. I 1991 var den tilsvarende andelen 62 prosent. Fra 1999 til 2001 gikk antall bensindrevne godsbiler ned med 15,7 prosent, mens de dieseldrevne godsbilene økte med 0,2 prosent. Andelen lastebiler med nyttelast under to tonn og som var dieseldrevet, økte fra 72,4 prosent i 1991 til 84,2 prosent i 2001. Antall dieseldrevne lastebiler med nyttelast under to tonn har økt med 174,8 prosent siden 1990.

Akershus og Hordaland har flest godsbiler

Ved utgangen av 2001 var Akershus det fylket som hadde flest registrerte godsbiler i Norge med 27 458 biler. Deretter fulgte Hordaland og Oslo med henholdsvis 21 444 og 21 227 biler. Akershus og Oslo har 21,9 prosent av godsbilbestanden i Norge. Akershus var det eneste fylket som hadde en økning i antall registrerte godsbiler fra 2000 til 2001. Denne økningen var på 8,4 prosent eller 2 133 biler. Størst nedgang hadde Rogaland med 7,5 prosent færre godsbiler enn året før.

Tabeller: