215754_not-searchable
/transport-og-reiseliv/statistikker/drosje/kvartal
215754
Drosjenæringen ruller videre
statistikk
2016-03-03T10:00:00.000Z
Transport og reiseliv
no
drosje, Drosjetransport, taxier, drosjeturer, drosjeløyver, omsetningLandtransport, Transport og reiseliv
true
Statistikken viser drosjenes transportaktivitet. I 2015 omsatte drosjenæringen for 8,9 milliarder kroner og stod for 32,2 millioner taxiturer.

Drosjetransport4. kvartal 2015

Fra og med 1. kvartal 2012 benytter statistikken ny metode for beregningen av totaltall. Dette gir et mindre brudd i tidsserien.

Innhold

Publisert:

Drosjenæringen ruller videre

I 2015 var antallet turer og kilometer kjørt med passasjer stabilt. I samme periode økte omsetningen med 1,3 prosent til 8,9 milliarder.

Hovedtall for drosjer
4. kvartal 20152015Endring i prosent
4. kvartal 2014 - 4. kvartal 20152014 - 2015
Turer (1 000)8 82332 180-2,6-0,4
Omsetning (mill. kr)2 4898 924-0,41,3
Tilbudte timer (1 000)8 58632 423-2,6-1,1
Opptatte timer (1 000)2 73410 163-5,3-2,1
Kilometer kjørt i næring i alt (1 000 km)158 513574 499-1,1-0,3
Km kjørt i næring med passasjer (1 000 km)84 498309 405-2,20,1
Omsetning per tur (kr/tur)282,1277,32,21,8
Kilometer kjørt med passasjer per tur9,69,61,10,5
Utnyttelsesgrad per kilometer kjørt (prosent)53,353,9-1,10,6
Utnyttelsesgrad per tilbudte timer (prosent)31,831,3-2,8-0,9
Figur 1. Drosjetransport. Omsetning og turer

I 2015 var omsetning per tur 277 kroner, noe som utgjorde en økning på 1,8 prosent sammenlignet med 2014. Tall fra Norges Taxiforbund viser at drosjetakstene økte med 1,8 prosent fra 2014 til 2015.

Flere passasjerkilometer og færre turer

Drosjenes totale kjørelengde var 574 millioner kilometer. Dette var 0,3 prosent lavere enn i 2014. 53,9 prosent av den totale kjørelengden ble utført med passasjerer i bilen, tilsvarende 309 millioner kilometer. Dette var 0,1 prosent høyere enn i 2014. Det ble utført i alt 32,2 millioner turer med drosje i 2015, en nedgang på 0,4 prosent i forhold til 2014. Gjennomsnittsturen med passasjer var på 9,6 kilometer.

Næringen slakket ned i 4. kvartal

Sammenlignet med 4. kvartal i 2014, gikk antall turer ned med 2,6 prosent til 8,8 millioner turer. Antall kilometer kjørt med passasjer minket 2,2 prosent og omsetningen gikk ned 0,4 prosent til 2,5 milliarder kroner. Fra 4. kvartal 2014 økte omsetningen per tur med 2,2 prosent til 282 kroner.