215754_tabell_not-searchable
/transport-og-reiseliv/statistikker/drosje/kvartal
215754_tabell
statistikk
2016-03-03T10:00:00.000Z
Transport og reiseliv
no
true
Statistikken viser drosjenes transportaktivitet. I 2015 omsatte drosjenæringen for 8,9 milliarder kroner og stod for 32,2 millioner taxiturer.

Drosjetransport4. kvartal 2015

Fra og med 1. kvartal 2012 benytter statistikken ny metode for beregningen av totaltall. Dette gir et mindre brudd i tidsserien.

Innhold