143684_not-searchable
/transport-og-reiseliv/statistikker/drosje/kvartal
143684
Stabil drosjeomsetning
statistikk
2015-03-20T10:00:00.000Z
Transport og reiseliv
no
drosje, Drosjetransport, taxier, drosjeturer, drosjeløyver, omsetningLandtransport, Transport og reiseliv
false
Statistikken viser drosjenes transportaktivitet. I 2014 omsatte drosjenæringen for 8,8 milliarder kroner og det ble utført 32,3 millioner taxiturer.

Drosjetransport4. kvartal 2014

Fra og med 1. kvartal 2012 benytter statistikken ny metode for beregningen av totaltall. Dette gir et mindre brudd i tidsserien.

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Stabil drosjeomsetning

Drosjenæringen omsatte for 8,8 milliarder i 2014, det samme som omsetningen var i 2013. Antall turer og kilometer kjørt med passasjer gikk i samme periode ned med om lag 4 prosent.

Hovedtall for drosjer
4. kvartal 20142014Endring i prosent
4. kvartal 2013 - 4. kvartal 20142013 - 2014
Turer (1 000)9 05432 325-2,2-4,2
Omsetning (mill. kr)2 4988 8072,80,0
Tilbudte timer (1 000)8 81932 7883,7-0,3
Opptatte timer (1 000)2 88610 376-1,5-3,1
Kilometer kjørt i næring i alt (1 000 km)160 254576 3762,1-2,1
Km kjørt i næring med passasjer (1 000 km)86 439309 0130,1-3,5
Omsetning per tur (kr/tur)275,9272,55,04,4
Kilometer kjørt med passasjer per tur9,59,62,2-1,1
Utnyttelsesgrad per kilometer kjørt (prosent)53,953,6-2,0-1,5
Utnyttelsesgrad per tilbudte timer (prosent)32,731,6-5,2-3,1
Figur 1. Drosjetransport. Omsetning og turer

I 2014 var omsetningen per tur 272,5 kroner, noe som utgjorde en økning på 4,4 prosent sammenlignet med 2013. Tall fra Norges Taxiforbund viser at drosjetakstene økte med 3,8 prosent fra 2013 til 2014.

Færre passasjerkilometer og kilometer totalt

Drosjenes totale kjørelengde var 576 millioner kilometer. Dette var 2,1 prosent lavere enn i 2013. Av den totale kjørelengden ble 53,6 prosent utført med passasjerer i bilen, tilsvarende 309 millioner kilometer. Dette var 3,5 prosent lavere enn i 2013.

Nedgang i antall turer

Det ble utført i alt 32,3 millioner turer med drosje i 2014, en nedgang på 4,2 prosent i forhold til 2013. Gjennomsnittsturen med passasjer var på 9,6 kilometer.

Færre turer og større omsetning i 4. kvartal

Sammenlignet med 4. kvartal i 2013, gikk antall turer ned med 2,2 prosent til 9,1 millioner. Antall kilometer kjørt med passasjer var derimot nesten uendret, og omsetningen gikk opp 2,8 prosent til 2,5 milliarder kroner.

Reviderte tall Åpne og lesLukk

Kvartalstallene for noen variable for 2013 og 2014 er revidert og justert ved denne publiseringen. Dette medfører noen avvik mellom tallene i tidligere publiserte artikler og nyere tall i Statistikkbanken.