143684_tabell_not-searchable
/transport-og-reiseliv/statistikker/drosje/kvartal
143684_tabell
statistikk
2015-03-20T10:00:00.000Z
Transport og reiseliv
no
false
Statistikken viser drosjenes transportaktivitet. I 2014 omsatte drosjenæringen for 8,8 milliarder kroner og det ble utført 32,3 millioner taxiturer.

Drosjetransport4. kvartal 2014

Fra og med 1. kvartal 2012 benytter statistikken ny metode for beregningen av totaltall. Dette gir et mindre brudd i tidsserien.

Innhold