141251_not-searchable
/transport-og-reiseliv/statistikker/drosje/kvartal
141251
Drosjeomsetning på nær 9 milliarder
statistikk
2014-03-21T10:00:00.000Z
Transport og reiseliv
no
drosje, Drosjetransport, taxier, drosjeturer, drosjeløyver, omsetningLandtransport, Transport og reiseliv
false
Statistikken viser drosjenes transportaktivitet. i 2013 omsatte drosjenæringen for 8,8 milliarder kroner og stod for 33,6 millioner taxiturer.

Drosjetransport4. kvartal 2013

Fra og med 1. kvartal 2012 benytter statistikken ny metode for beregningen av totaltall. Dette gir et mindre brudd i tidsserien.

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Drosjeomsetning på nær 9 milliarder

Drosjenæringen omsatte for 8,8 milliarder kroner i 2013, som er 3,6 prosent mer enn i 2012. Endring i antall turer og kilometer med passasjer var imidlertid mindre enn 1 prosent, slik at omsetningsøkningen i stor grad kan forklares ved økte takster.

Hovedtall for drosjer
4. kvartal 20132013Endring i prosent
4. kvartal 2012 - 4. kvartal 20132012 - 2013
Turer (1 000)9 17733 578-1,10,4
Omsetning (mill. kr)2 4318 8071,83,6
Tilbudte timer (1 000)8 76233 2890,6-2,6
Opptatte timer (1 000)3 24611 923-3,9-10,1
Kilometer kjørt i næring i alt (1 000 km)156 509586 8200,01,7
Km kjørt i næring med passasjer (1 000 km)86 771319 263-2,9-0,9
Omsetning per tur (kr/tur)265,0262,33,03,2
Kilometer kjørt med passasjer per tur9,59,5-1,0-10,5
Utnyttelsesgrad per kilometer kjørt (prosent)55,454,4-3,0-2,7
Utnyttelsesgrad per tilbudte timer (prosent)37,035,8-4,4-7,7
Figur 1. Drosjetransport. Omsetning og turer

Tall fra Norges Taxiforbund viser at drosjetakstene økte med 3,5 prosent fra 2012 til 2013. Drosjenes totale kjørelengde var 587 millioner kilometer. Dette er 1,7 prosent lenger enn i 2012. 54,4 prosent av den totale kjørelengden ble utført med passasjerer i bilen. Kilometer kjørt med passasjer var 0,9 prosent mindre enn i 2012.

Liten oppgang i antall turer

Det ble utført i alt 33,6 millioner turer med drosje i 2013. Dette innebærer en oppgang på 0,4 prosent fra året før. I gjennomsnitt utgjorde dette 6,6 drosjeturer per innbygger. Gjennomsnittsturen var på 9,5 kilometer og varte i vel 20 minutter.

Lavere effektivitet per kilometer

Utnyttelsesgrad per kilometer var på 54,4 prosent i 2013, mot 55,9 prosent i 2012.

Lavere aktivitet i 4. kvartal 2013

Drosjenes transportaktivitet gikk ned i 4. kvartal 2013 sammenliknet med samme kvartal i 2012. Det ble utført 9,2 millioner turer, som er en nedgang på 1,1 prosent. Opptatte timer og kilometer kjørt med passasjer i bilen gikk også ned med henholdsvis 3,9 og 2,9 prosent. Drosjeomsetningen gikk derimot opp 1,8 prosent i perioden til 2,4 milliarder kroner.