141251_tabell_not-searchable
/transport-og-reiseliv/statistikker/drosje/kvartal
141251_tabell
statistikk
2014-03-21T10:00:00.000Z
Transport og reiseliv
no
false
Statistikken viser drosjenes transportaktivitet. i 2013 omsatte drosjenæringen for 8,8 milliarder kroner og stod for 33,6 millioner taxiturer.

Drosjetransport4. kvartal 2013

Fra og med 1. kvartal 2012 benytter statistikken ny metode for beregningen av totaltall. Dette gir et mindre brudd i tidsserien.

Innhold