Vi valde oss april

Publisert:

Med nesten 2,1 millionar overnattingar i april i år sat dei kommersielle overnattingsstadane ein ny april-rekord i talet på overnattingar. Ei sein påske saman med varmerekordar fleire stadar i landet, kan ha medverka til dei høge tala.

Overnattingsstatistikken syner i april 2019 ein oppgang på 4,3 prosent fleire overnattingar målt mot same månad året før. Det var ei auke på 60 000 norske overnattingar, medan utanlandske overnattingar auka med 26 000. Totalbilete i den kommersielle overnattingstrafikken viste at det var totalt om lag 100 000 fleire norske overnattingar på campingplassar og hyttegrender, medan norske overnattingar sank kraftig på hotell.

Figur 1. Overnattingar totalt etter fylke. April 2019

ØSTFOLD 39553
AKERSHUS 137522
OSLO 363664
HEDMARK 98539
OPPLAND 151943
BUSKERUD 187718
VESTFOLD 81789
TELEMARK 55235
AUST-AGDER 29450
VEST-AGDER 62440
ROGALAND 133502
HORDALAND 209364
SOGN OG FJORDANE 68834
MØRE OG ROMSDAL 82154
TRØNDELAG 174993
NORDLAND 88635
TROMS 74497
FINNMARK 35210
SVALBARD 19690
Figur 1. Overnattingar totalt etter fylke. April 2019
ØSTFOLD 39553
AKERSHUS 137522
OSLO 363664
HEDMARK 98539
OPPLAND 151943
BUSKERUD 187718
VESTFOLD 81789
TELEMARK 55235
AUST-AGDER 29450
VEST-AGDER 62440
ROGALAND 133502
HORDALAND 209364
SOGN OG FJORDANE 68834
MØRE OG ROMSDAL 82154
TRØNDELAG 174993
NORDLAND 88635
TROMS 74497
FINNMARK 35210
SVALBARD 19690

Nedgang for hotella

I løpet av april var det 1,6 millionar overnattingar ved norske hotell, ein nedgang på 0,8 prosent mot april i fjor. Medan dei utanlandske overnattingane auka, var det ein nedgang på 3,3 prosent for dei norske. Her var det særskild Akershus og Oslo som bidrog til nedgangen i talet på hotellovernattingar.

Det var særskild overnattingar med yrkesreiser som formål som sank mot april i fjor. Det har si logiske forklaring med at påska var i mars i fjor. Det var ei tilsvarande auke blant ferieovernattingar, medan ein nedgang i kurs og konferansar førte til den moderate samla nedgangen.

Figur 2. Formål for overnattingar i april på hotell. 5 år

2015 2016 2017 2018 2019
Kurs, konferanse 221636 290942 216151 271401 235686
Yrke 572741 645090 562422 683074 604927
Ferie, fritid 628622 630132 702636 666307 767073

Påskesola varma campingplassane

Campingplassar opplevde ei auke på 36 prosent samanlikna med april 2018. Denne auka kom grunna fleire norske overnattingar. Det var 298 000 overnattingar i april, og med det har det ikkje vore fleire i aprilmånad sidan 2014. Det er særskild overnattingar på bubil som har auka over dei siste fem åra, med nesten 3 gangar fleire overnattingar i april 2019 enn i april 2015. Om det har vært påske i mars eller april har variert med åra, men uavhengig av det, har  bubilovernattingane auka jamt.

Figur 3 . Andel av overnattingar etter overnattingsmåte april 2019

Hotell o.l. 77 % Camping 14 % Hyttegrender 8 % Vandrerhjem 1 %
Prosent 77 14 8 1

Fleire hytteovernattingar

  • 169 000 overnattingar i april 2019
  • 11 prosent auke mot april 2018
  • Norske overnattingar gjekk opp 30 prosent
  • Utanlandske overnattingar gjekk ned 5,1 prosent

Fleire overnattingar på Svalbard

  • 20 000 overnattingar i april 2019
  • Auke på 11 prosent mot april 2018
  • Norske overnattingar var tilnærma uendra
  • Utanlandske overnattingar auka med 42 prosent

Kontakt