Tilnærma uendra overnattingar

Publisert:

Det var samla sett tilnærma uendra overnattingar i oktober i år målt mot oktober i fjor. Også innanfor hotellovernattingar var det så å seie uendra hotellovernattingar både frå norske og utanlandske gjestar.

Overnattingsstatistikken visar at det var 2,04 millionar overnattingar registrerte i oktober i år i den kommersielle overnattingstrafikken, noko som er tilnærma uendra målt mot same månad året før. Hotella hadde om lag uendra tall på overnattingar, medan camping fall med 2,5 prosent og hyttegrender fall med 7 prosent. 

Figur 1. Totale overnattingar, etter nasjonalitet

Oktober 2017 Oktober 2018
I alt 2047572 2039360
Noreg 1646382 1630062
Utlandet 401190 409298

Framleis fleire amerikarar 

Samla sett gjekk norske overnattingar ned med 1 prosent, medan utanlandske overnattingar auka med 2 prosent. Her var overnattingar frå USA, Tyskland og Spania som bidrog mest til auka, medan færre overnattingar frå Storbritannia, Nederland og Asia bidrog til at auka ikkje blei større.

Auka i talet på overnattingar frå USA kan du lese meir om i artikkelen amerikarane kommer.

Kartet under syner dei totale overnattingane i oktober i dei ulike fylka i Norge

Figur 2. Overnattinger totalt etter fylke. Oktober 2018

ØSTFOLD 40514
AKERSHUS 202638
OSLO 404552
HEDMARK 70672
OPPLAND 116296
BUSKERUD 115230
VESTFOLD 44607
TELEMARK 44404
AUST-AGDER 23914
VEST-AGDER 55321
ROGALAND 124387
HORDALAND 217553
SOGN OG FJORDANE 55844
MØRE OG ROMSDAL 84593
TRØNDELAG 192353
NORDLAND 98614
TROMS 101796
FINNMARK 37189
SVALBARD 8883
Figur 2. Overnattinger totalt etter fylke. Oktober 2018
ØSTFOLD 40514
AKERSHUS 202638
OSLO 404552
HEDMARK 70672
OPPLAND 116296
BUSKERUD 115230
VESTFOLD 44607
TELEMARK 44404
AUST-AGDER 23914
VEST-AGDER 55321
ROGALAND 124387
HORDALAND 217553
SOGN OG FJORDANE 55844
MØRE OG ROMSDAL 84593
TRØNDELAG 192353
NORDLAND 98614
TROMS 101796
FINNMARK 37189
SVALBARD 8883

Regionale skilnadar på utanlandske overnattingar 

Den samla auka på 2 prosent i utanlandske overnattingar frå oktober i fjor, har ikkje fordelt seg jamt over heile landet. Det er særskilt Hedmark, Oppland og Troms som bidrar til auka, medan Rogaland, Oslo og Buskerud trakk ned. 

Fortsatt auke på Svalbard 

Hotellovernattingar på Svalbard auka med 11 prosent frå oktober 2018 målt mot same månad året før. Dette er ein del av ein lengre trend, der det er stadig fleire hotellovernattingar på Svalbard, også utanfor den tradisjonelle sesongen for turistar.

Her er det igjen utanlandske overnattingar som bidrar til auka, og særskilt dei frå Danmark og Tyskland trekk opp saman med at også fleire nordmenn overnatta på Svalbard i oktober i år målt mot same månad i fjor.

Figur 3 . Overnattingar på Svalbard i oktober

2013 2014 2015 2016 2017 2018
I alt 5592 6033 6705 7522 8038 8883
Utlandet i alt 830 1232 1906 2039 2176 2778
Norge 4762 4801 4799 5483 5862 6095

Færre overnattingar på campingplassar

  • 164 000 overnattingar i oktober 2018
  • Norske overnattingar gjekk ned 3,2 prosent
  • Utanlandske overnattingar auka med 1,6 prosent 

Færre overnattingar på hyttegrendene

  • 101 000 overnattingar i oktober 2018
  • Norske overnattingar gjekk ned 17 prosent
  • Utanlandske overnattingar auka med 17 prosent