Hytteleie mest populært blant utlendinger

Publisert:

I 2018 formidlet norske hytteformidlere 1 million overnattinger i private hytter og feriehus i Norge. Utlendingene stod for tre av fire slike overnattinger.

Tall fra statistikken hytteformidling viser at det i 2018 ble formidlet om lag 232 000 overnattinger til nordmenn og 747 000 overnattinger til utenlandske gjester. De fleste av de utenlandske gjestene kommer fra Danmark, Tyskland og Sverige.

Det var altså langt flere overnattinger blant utlendinger enn nordmenn som ble formidlet av norske hytteformidlere. At utenlandske overnattinger samlet sett er større enn for nordmenn, skiller seg fra resultater i overnattingsstatistikken for hoteller og campingplasser. Men tall for hyttegrender i overnattingsstatistikken viser også en overvekt av utlendinger. Se egen tabell.

Figur 1. Formidlede overnattinger etter bostedsland i 2018

Overnattinger, 2018
Norge 232230
Danmark 230432
Tyskland 220917
Sverige 198843
Andre 97116

Hedmark dominerer

I 2018 ble det, i Hedmark fylke alene, formidlet 401 000 overnattinger i hytter og feriehus. Dette tilsvarer 41 prosent av alle overnattinger formidlet gjennom norske hytteformidlere. Populære skidestinasjoner med stort utleietilbud av private hytter er en viktig årsak til at fylket topper denne statistikken. Buskerud er nest størst med 143 000 overnattinger, eller 15 prosent av alle overnattingene.

Liten andel av samlede overnattinger fra hytteformidlere

Summen av antall overnattinger ved kommersielle overnattingssteder dekket av overnattingsstatistikken og i private hytter og feriehus formildet gjennom hytteformidlere, var 34,8 millioner i 2018. Hytteformilderne stod for 2,8 prosent av det totale antallet overnattinger, 1,0 prosent av de norske- og 6,9 prosent av de utenlandske overnattingene.

Figur 2. Andel overnattinger etter type overnatting i 2018

Andel overnattinger, 2018
Hotell 68.2 % 68.2
Camping 21.3 % 21.3
Hyttegrend 6.7 % 6.7
Hytteform 2.8 % 2.8
Vandrehjem 1.0 % 1.0

Varierende statistikkgrunnlag gir usikkerhet i tallene

Dagens statistikk har sine svakheter på en del områder. Det ene er vanskeligheter med å definere populasjon. Det er også metodiske utfordringer. Per i dag kan dessverre ikke alle formidlere rapportere gjestedøgn, så de rapporterer for eksempel enhetsdøgn. Rapportert enhetsdøgn blir da i SSB regnet om til gjestedøgn ved å bruke en faktor på 5 (5 gjestedøgn per enhetsdøgn). Når én eller flere rapportører endrer rapporteringsenhet, vil det kunne bli kunstig oppgang eller nedgang i antall overnattinger.

 

Kontakt