Eingongsavgifta på samanliknelege versjonar av VW Golf personbil. Diesel og bensin. 2012-2017

Tilbake til artikkelen

Eingongsavgifta på samanliknelege versjonar av VW Golf personbil. Diesel og bensin. 2012-2017
  Tekniske data Kostnad (kronebeløp)
  Drivstofftype Motoryting (kw) Vekt (kg) Slagvolum (cm3) CO2-utslepp (g/km) NOX-utslepp (mg/km) Motoryting (kw) Vekt (kg) Slagvolum (cm3) CO2-utslepp (g/km) NOX-utslepp (mg/km) Total eingongsavgift Total eingongsavgift indeksert (2012=100)
2012 Diesel 110 1 396 1 968 122 121,1 25 775,00 62 204,36 0,00 9 000,00 2 664,20 99 643,56 100,0
2013 Diesel 110 1 396 1 968 122 121,1 22 675,00 63 385,74 0,00 9 168,00 4 238,50 99 467,24 99,8
2014 Diesel 110 1 396 1 968 122 121,1 13 700,00 64 398,00 0,00 13 204,00 5 570,60 96 872,60 97,2
2015 Diesel 110 1 396 1 968 122 73,3 14 447,20 65 936,50 0,00 13 533,38 3 453,16 97 370,24 97,7
2016 Diesel 110 1 396 1 968 122 73,3 7 404,40 58 500,46 0,00 24 295,56 4 247,74 94 448,16 94,8
2017 Diesel 110 1 396 1 968 122 73,3 0,00 40 467,04 0,00 35 621,28 5 199,17 81 287,49 81,6
                           
2012 Bensin 103 1 241 1 395 110 37,0 19 510,00 49 740,81 0,00 0,00 814,00 70 064,81 100,0
2013 Bensin 103 1 241 1 395 110 37,0 17 145,00 50 685,04 0,00 0,00 1 295,00 69 125,04 98,7
2014 Bensin 103 1 241 1 395 110 37,0 9 045,00 51 494,25 0,00 3 880,00 1 702,00 66 121,25 94,4
2015 Bensin 110 1 241 1 395 110 33,1 14 447,20 52 722,75 0,00 3 976,80 1 559,34 72 706,09 103,8
2016 Bensin 110 1 241 1 395 113 33,1 7 404,40 45 633,91 0,00 16 162,44 1 918,15 71 118,90 101,5
2017 Bensin 110 1 241 1 395 113 33,1 0,00 29 967,34 0,00 26 661,87 2 347,78 58 976,99 84,2

Kontakt