Eingongsavgifta på samanliknelege versjonar av VW Golf personbil. Diesel og bensin. 2004-2011

Tilbake til artikkelen

Eingongsavgifta på samanliknelege versjonar av VW Golf personbil. Diesel og bensin. 2004-2011
  Tekniske data Kostnad (kronebeløp)
  Drivstofftype Motoryting (kw) Vekt (kg) Slagvolum (cm3) CO2-utslepp (g/km) NOX-utslepp (mg/km) Motoryting (kw) Vekt (kg) Slagvolum (cm3) CO2-utslepp (g/km) NOX-utslepp (mg/km) Total eingongsavgift Total eingongsavgift indeksert (2004=100)
2004 Diesel 103 1 351 1 968 165 : 32 969,35 52 768,00 38 201,76 0,00 0,00 123 939,11 100,0
2005 Diesel 103 1 351 1 968 165 : 33 694,74 53 932,00 39 042,24 0,00 0,00 126 668,98 102,2
2006 Diesel 103 1 351 1 968 165 : 34 286,56 54 878,72 39 726,72 0,00 0,00 128 892,00 104,0
2007 Diesel 103 1 351 1 968 160 : 36 077,06 52 660,27 0,00 18 692,20 0,00 107 429,53 86,7
2008 Diesel 103 1 390 1 968 148 : 37 015,21 56 919,00 0,00 12 992,24 0,00 106 926,45 86,3
2009 Diesel 103 1 376 1 968 143 : 38 125,67 57 555,62 0,00 12 113,00 0,00 107 794,29 87,0
2010 Diesel 103 1 376 1 968 143 : 32 471,79 58 589,74 0,00 16 693,00 0,00 107 754,53 86,9
2011 Diesel 103 1 376 1 968 143 151,8 28 818,84 59 642,14 0,00 20 712,00 0,00 109 172,98 88,1
                           
2004 Bensin 85 1 220 1 598 163 : 18 116,45 43 860,00 22 507,44 0,00 0,00 84 483,89 100,0
2005 Bensin 85 1 220 1 598 166 : 18 515,10 44 827,50 23 002,28 0,00 0,00 86 344,88 102,2
2006 Bensin 85 1 220 1 598 166 : 18 839,25 45 614,40 23 405,34 0,00 0,00 87 858,99 104,0
2007 Bensin 85 1 220 1 598 166 : 17 887,75 43 192,90 0,00 21 707,02 0,00 82 787,67 98,0
2008 Bensin 90 1 226 1 390 139 : 20 930,70 44 758,40 0,00 8 672,10 0,00 74 361,20 88,0
2009 Bensin 90 1 215 1 390 144 : 21 558,60 45 260,05 0,00 12 644,00 0,00 79 462,65 94,1
2010 Bensin 90 1 215 1 390 144 : 15 606,50 46 073,60 0,00 17 424,00 0,00 79 104,10 93,6
2011 Bensin 90 1 215 1 390 144 45,2 11 650,00 46 900,60 0,00 21 456,00 0,00 80 006,60 94,7

Kontakt