Eingongsavgifta 2002-2017

Tilbake til artikkelen

Eingongsavgifta 2002-2017
  2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015   2016 2017
Slagvolum (kr per cm3)                                  
Første 1200 cm3 9,65 9,86 10,04 10,26 10,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Første 1200 cm3 0,00 0,00
Neste 600 cm3 25,26 25,82 26,28 26,86 27,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Neste 600 cm3 0,00 0,00
Neste 400 cm3 59,42 60,73 61,82 63,18 64,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Neste 400 cm3 0,00 0,00
Resten 74,23 75,86 77,23 78,93 80,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Resten 0,00 0,00
Vekt (kr per kg)                                  
                              Første 200 kg (150 kg i 2016) 0,00 0,00
Første 1150 kg 32,68 33,40 34,00 34,75 35,36 33,16 34,02 35,04 35,67 36,31 36,89 37,59 38,30 39,10 Neste 1 000 kg 38,08 27,19
Neste 250 kg 65,36 66,80 68,00 69,50 70,72 72,27 74,15 76,37 77,74 79,14 80,41 81,94 83,50 85,25 Neste 200 kg (250 kg i 2016) 83,01 67,74
Neste 100 kg 130,73 133,61 136,01 139,00 141,43 144,55 148,31 152,76 155,51 158,31 160,84 163,90 167,01 170,52 Neste 100 kg 166,04 211,70
Resten 152,04 155,38 158,18 161,66 164,49 168,11 172,48 177,65 180,85 184,11 187,06 190,61 194,23 198,31 Resten 193,11 246,22
Motoreffekt (kr per kw)                                  
Første 65 kw (70 kw f.o.m. 2014) 126,23 129,01 131,33 134,22 136,57 120,59 123,73 127,44 55,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Første 70 kw 0,00 0,00
Neste 25 kw (30 kw f.o.m. 2014) 460,40 470,53 479,00 489,54 498,11 502,47 515,53 531,00 481,00 466,00 315,00 275,00 240,00 245,04 Neste 30 kw 125,59 0,00
Neste 40 kw 921,10 941,36 958,30 979,38 996,52 1 205,92 1 237,27 1 274,39 1 297,33 1 302,68 895,00 790,00 695,00 709,60 Neste 40 kw 363,67 0,00
Resten 1 558,72 1 593,01 1 621,68 1 657,36 1 686,36 2 512,33 2 577,65 2 654,98 2 702,77 2 751,42 2 220,00 1 960,00 1 720,00 1 756,12 Resten 900,01 0,00
CO2-utslepp (kr per g/km)                                  
Første 120 g/km (115 g/km i 2011, 110g/km i 2012 og 2013, 105 g/km f.o.m. 2014) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,20 41,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Første 85 g/km (95 g/km i 2016) 0,00 0,00
Neste 20 g/km (15 g/km f.o.m. 2013) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 190,94 195,90 526,00 725,00 738,00 750,00 764,00 779,00 795,36 Neste 15 g/km 896,76 914,70
Neste 40 g/km 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 502,47 515,53 531,00 731,00 744,00 756,00 770,00 785,00 801,49 Neste 30 g/km 903,68 995,49
Neste 70 g/km 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 406,90 1 443,48 1 486,78 1 704,00 1 735,00 1 763,00 1 796,00 1 830,00 1 868,43 Neste 70 g/km 2 106,65 2 685,98
Resten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 406,90 1 443,48 2 500,00 2 735,00 2 784,00 2 829,00 2 883,00 2 938,00 2 999,70 Resten 3 382,16 3 449,80
Frådrag per gram utslepp under 50 g/km 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,20 41,25 500,00 609,00 738,00 850,00 966,00 981,00 1 054,66 Frådrag per gram utslepp under 40 g/km 1 081,03 1 102,65
Frådrag per gram utslepp frå 50 g/km til 120 g/km (115 g/km i 2011, 110g/km i 2012 og 2013, 105 g/km f.o.m. 2014) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,20 41,25 500,00 609,00 620,00 750,00 814,00 827,00 896,41 Frådrag per gram utslepp frå 40 g/km til 85 g/km (95 g/km i 2016) 918,82 937,20
NOX-utslepp (kr per mg/km) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22,00 35,00 46,14 47,11 NOX-utslepp (kr per mg/km) 57,95 70,93

Kontakt