Færre overnattingar i februar

Publisert:

Samla sett var det 2,7 prosent færre overnattingar i februar 2019 enn i den same månaden åre før. Denne nedgangen skuldast lågare tal på overnattingar ved hyttegrender i høve til februar 2018.

Overnattingsstatistikken visar det var 2 millionar overnattingar registrert i februar 2019 i den kommersielle overnattingstrafikken. Dette er ein nedgang på 54 000 i høve til februar 2018. Nedgangen har vore størst for norske overnattingar.

Figur1. Overnattingar, etter overnattingstype

Hotell feb. 2018 Hotell feb. 2019 Camping feb. 2018 Camping feb. 2019 Hyttegrend feb. 2018 Hyttegrend feb. 2019
Norske 1220341 1209159 108055 108389 89344 66220
Utenlandske 414931 423835 22467 20232 135645 109838

Figur 2. Overnattingar totalt etter fylke. Februar 2019

ØSTFOLD 28764
AKERSHUS 148627
OSLO 333144
HEDMARK 101836
OPPLAND 182465
BUSKERUD 212628
VESTFOLD 35914
TELEMARK 55014
AUST-AGDER 25309
VEST-AGDER 36382
ROGALAND 110192
HORDALAND 167449
SOGN OG FJORDANE 34996
MØRE OG ROMSDAL 59693
TRØNDELAG 145483
NORDLAND 94751
TROMS 126104
FINNMARK 37787
SVALBARD 15750
Figur 2. Overnattingar totalt etter fylke. Februar 2019
ØSTFOLD 28764
AKERSHUS 148627
OSLO 333144
HEDMARK 101836
OPPLAND 182465
BUSKERUD 212628
VESTFOLD 35914
TELEMARK 55014
AUST-AGDER 25309
VEST-AGDER 36382
ROGALAND 110192
HORDALAND 167449
SOGN OG FJORDANE 34996
MØRE OG ROMSDAL 59693
TRØNDELAG 145483
NORDLAND 94751
TROMS 126104
FINNMARK 37787
SVALBARD 15750

Uendra tal på hotellovernattingar

I løpet av februar var det 1,6 millionar overnattingar ved norske hotell, om lag uendra frå same månad året før. Talet på norske hotellovernattingar gjekk ned, medan utanlandske gjekk tilsvarande opp.

Det har vore ein nedgang i talet på hotellovernattingar målt mot februar i fjor i Oppland, Oslo og Vestfold. Samstundes har det vore fleire hotellovernattingar i Rogaland, Akershus og Hordaland. Høgare aktivitet i leverandørindustrien som har hovudtyngda på vestlandet kan ha medverka til auken i hotellovernattingar i Rogaland.

Nedgang i hyttegrendene

Hyttegrender opplevde ein nedgang på 22 prosent samanlikna med februar 2018. Nordmenns overnattingar ved hyttegrendene fall med 26 prosent frå februar 2018 til februar 2019 medan utanlandske overnattingar fall med 19 prosent i same periode. Totalt var det 176 000 overnattingar på hyttegrender i februar 2019. Det er det lågaste februartalet på overnattingar ved hyttegrender på fleire år.

Figur 3. Overnattingar i hyttegreder for februar. 2014-2019

2014 2015 2016 2017 2018 2019
I alt 215631 237554 239525 206043 224989 176058
Utlandet 122104 132666 136744 127067 135645 109838
Norge 93527 104888 102781 78976 89344 66220

Litt færre campingovernattingar

  • 129 000 overnattingar i februar 2019
  • 1,5 prosent nedgang mot februar 2018
  • Norske overnattingar gjekk opp 0,3 prosent
  • Utanlandske overnattingar gjekk ned 9,9 prosent

Fleire overnattingar på Svalbard

  • 16 000 overnattingar i februar 2019
  • Auke på 20 prosent mot februar 2018
  • Både utanlandske og norske overnattingar gjekk opp 20 prosent