Passasjer- og godsbelegg brukt til beregning av utslipp per person- og tonnkilometer fra veitrafikk

Tilbake til artikkelen

Passasjer- og godsbelegg brukt til beregning av utslipp per person- og tonnkilometer fra veitrafikk1
Kjøretøy Belegg Enhet
1Sjåfør er ikke inkludert i passasjerbelegget ved kommersiell transport (drosje, buss o.l.).
Personbil 1,70 personer
Drosje 1,60 personer
Minibuss 3,85 personer
Små godsbiler 1,50 personer
Bybuss 10,39 personer
Små godsbiler 0,09 tonn gods
Tunge kjøretøy 10,09 tonn gods

Kontakt