Klimagassutslipp per personkilometer fordelt på kjøretøy og drivstoff, g CO2-ekv./pkm. 2009-2018

Tilbake til artikkelen

Klimagassutslipp per personkilometer fordelt på kjøretøy og drivstoff, g CO2-ekv./pkm. 2009-2018
  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Personbil bensin 102,8 101,3 99,8 98,1 95,8 94,1 92,6 86,1 82,2 78,4
Personbil diesel 85,0 84,0 83,4 82,0 82,0 81,6 80,8 76,1 69,0 71,9
Personbil gass 81,4 81,6 86,3 75,1 82,7 78,5 79,0 68,4 78,1 77,0
Andre lette kjøretøy bensin 118,2 117,7 116,6 116,1 115,9 117,6 117,6 117,6 117,7 122,3
Andre lette kjøretøy diesel 123,7 124,2 125,3 124,7 124,9 124,6 123,8 116,2 106,1 112,8
Bybuss diesel 94,6 91,8 89,8 87,0 85,4 84,2 83,6 77,8 71,4 76,7
Bybuss gass 107,7 101,2 85,8 91,3 100,2 101,4 54,7 55,4 57,8 38,0

Kontakt