Elbiler og åpent tilgjengelige ladepunkt. Personbiler. Hele landet og utvalgte kommuner. 2018 og 2016

Tilbake til artikkelen

Elbiler og åpent tilgjengelige ladepunkt. Personbiler. Hele landet og utvalgte kommuner. 2018 og 20161
  2018 2016
  Elbiler Ladepunkter Elbil/ladepunkt Elbiler Ladepunkter Elbil/ladepunkt
12017 ble Sandefjord slått sammen med Stokke og Andebu.
Hele landet 195 351 10 865 18,0 97 532 7 701 12,7
             
Sarpsborg 1 038 116 8,9 485 77 6,3
Fredrikstad 2 268 67 33,9 1 028 48 21,4
Bærum 16 198 356 45,5 6 733 256 26,3
Asker 4 522 93 48,6 3 018 80 37,7
Oslo 36 148 2 160 16,7 16 773 1 847 9,1
Hamar 827 95 8,7 358 45 8,0
Drammen 2 072 106 19,5 1 084 90 12,0
Sandefjord 1 728 144 12,0 756 82 9,2
Porsgrunn 1 277 62 20,6 660 50 13,2
Skien 1 675 51 32,8 830 39 21,3
Kristiansand 4 383 219 20,0 2 554 103 24,8
Sandnes 4 282 63 68,0 1 708 47 36,3
Stavanger 5 656 193 29,3 2 398 148 16,2
Bergen 17 238 460 37,5 9 400 390 24,1
Ålesund 935 72 13,0 554 46 12,0
Trondheim 7 343 326 22,5 4 190 237 17,7
Bodø 2 113 82 25,8 1 167 66 17,7
Tromsø 884 42 21,0 468 32 14,6

Kontakt