269281_not-searchable
/teknologi-og-innovasjon/statistikker/stinfokom/aar-forelopige
269281
Vekst for film, video og fjernsyn
statistikk
2016-10-26T08:00:00.000Z
Teknologi og innovasjon
no
stinfokom, Informasjon og kommunikasjon, strukturstatistikk, forlagsvirksomhet, film- og TV-produksjon, radio og fjernsyn, telekommunikasjon, IKT-tjenester, informasjonstjenester, foretak, sysselsatte, omsetning, verdiskapingInformasjons- og kommunikasjonsteknologi - IKT, Teknologi og innovasjon
false
Strukturstatikk for informasjon og kommunikasjon viser utvikling for de underliggende næringer. Omsetningen i informasjon og kommunikasjon (f.eks. forlagsvirksomhet, film, TV, telekommunikasjon) økte med 5 prosent til 236 milliarder kroner i 2015

Informasjon og kommunikasjon, strukturstatistikk2015, foreløpige tall

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Vekst for film, video og fjernsyn

Omsetningen i næringshovedgruppen ‘virksomhet innen film, video og fjernsynsprogrammer’ økte med 8 prosent til 7,3 milliarder kroner fra 2014 til 2015.

Informasjon og kommunikasjon, strukturstatistikk. Foretak. Foreløpige tall
2015Endring i prosent
2014 - 20152011 - 2015
1Gjennomsnittlig antall personer over året
2Ikke medregnet merverdiavgift.
Antall foretak16 3795,313,6
Antall sysselsatte196 0133,49,4
Omsetning mill kr2235 3603,616,1
Figur Informasjon og kommunikasjon, 2015* Klikk på bildet for større versjon.

* = foreløpige tall

5 400 personer var sysselsatt i næringshovedgruppen i 2015.

Omsetningsvekst for IT-tjenester

Omsetningen innenfor næringen ‘tjenester tilknyttet informasjonsteknologi’ økte med 6 prosent til 86,2 milliarder kroner. Sysselsettingen var på 43 000. Konsulentvirksomhet utgjør den største delen av denne næringen.

Innenfor hele næringshovedområdet ‘informasjon og kommunikasjon’ vokste omsetningen 3,7 prosent, og utgjorde 235,4 milliarder kroner i 2015. Sysselsettingen var på 96 000.

Nytt datagrunnlag for sysselsettingÅpne og lesLukk

Strukturstatistikken er fra og med 2015 basert på et nytt datagrunnlag for lønnstakere. Hovedkilden fram til og med 2014 var NAVs Arbeidstakerregister (Aa-registeret). I 2015 ble rapporteringen til NAV til dette registeret samordnet med rapportering av lønns- og personelldata til Skatteetaten og SSB. Det felles rapporteringssystemet kalles a-ordningen. A-ordningen gir generelt et bedre datagrunnlag ved at det er mer korrekt på individnivå, samt at det dekker flere lønnstakerforhold enn Aa-registeret. I Aa-registeret var ikke ansatte som arbeidet mindre enn 4 timer per uke i gjennomsnitt inkludert.

Sammenligninger mellom årgangerÅpne og lesLukk

Næringshovedområdet «Informasjon og kommunikasjon» er preget av at mange foretak og bedrifter driver med virksomhet innenfor flere næringer. Enheten plasseres i den næringen der den har sin hovedvirksomhet. Dersom en enhet endrer hovedvirksomhet, kan dette tilsi at den må skifte næring i våre statistikker. Innenfor dette næringshovedområdet er slike skifter mer vanlig enn i andre bransjer. Dette medfører at tall fra år til år ikke nødvendigvis er direkte sammenlignbare.