Aksjeselskaper i informasjonssektoren2006

Innhold

Arkiv for Aksjeselskaper i informasjonssektoren - årlig

Liste med Tidligere publiseringer
Publiseringsdato Måleperiode Nyhetstittel
9. april 2008 2006 Svak økning i lønnsomheten
9. november 2006 2005 Svakere lønnsomhet i informasjonssektoren
20. desember 2005 2004 Høy driftsmargin i IKT-sektoren
21. desember 2004 2003 Positive driftsmarginer i IKT-sektoren
12. desember 2003 2002 Røde tall for informasjonssektoren
3. mars 2003 2001 Røde tall for IKT-sektoren
18. januar 2002 2000 Nedgang i driftsresultatet for IKT-sektoren