174725_tabell_191225_not-searchable
/teknologi-og-innovasjon/statistikker/iktoms/aar
174725_tabell_191225
statistikk
2014-08-12T10:00:00.000Z
Teknologi og innovasjon
no
true
Statistikken viser økonomiske strukturer i informasjonssektoren, bestående av IKT-sektoren og innholds- og mediesektoren. Verdiskapningen steg rundt 6 prosent i 2012.

Økonomiske strukturer i informasjonssektoren (opphørt)2012

Denne statistikken er opphørt. I statistikken Informasjon og kommunikasjon, strukturstatistikk finnes tilsvarende tall i statistikkbanktabell 09608.

Innhold

Informasjonssektoren, økonomiske strukturer
2012Endring i prosent
2011 - 2012
Sysselsetting101 8571,3
Omsetning (mill. kr)256 2831,3
Verdiskapning (mill. kr)104 6375,8
Antall foretak16 4013,0
Brutto investeringer (mill. kr)9 389,011,4