Tabell

Informasjonssektoren, økonomiske strukturer
2012Endring i prosent
2011 - 2012
Sysselsetting101 8571,3
Omsetning (mill. kr)256 2831,3
Verdiskapning (mill. kr)104 6375,8
Antall foretak16 4013,0
Brutto investeringer (mill. kr)9 389,011,4