174725_tabell_191223_not-searchable
/teknologi-og-innovasjon/statistikker/iktoms/aar
174725_tabell_191223
statistikk
2014-08-12T10:00:00.000Z
Teknologi og innovasjon
no
true
Statistikken viser økonomiske strukturer i informasjonssektoren, bestående av IKT-sektoren og innholds- og mediesektoren. Verdiskapningen steg rundt 6 prosent i 2012.

Økonomiske strukturer i informasjonssektoren (opphørt)2012

Denne statistikken er opphørt. I statistikken Informasjon og kommunikasjon, strukturstatistikk finnes tilsvarende tall i statistikkbanktabell 09608.

Innhold

Informasjonssektoren. Omsetning (mill. kr). Etter sektor og tid.
20112012
Omsetning (mill. kr)
Informasjonssektoren253 067256 283
IKT-sektoren206 080209 892
IKT-Industri8 5936 841
Engroshandel med IKT-utstyr40 67740 440
IKT-Tjenester156 810162 612
Innholds- og mediesektoren46 98746 391
Utgivelse av bøker, tidsskrifter og annen forlagsvirksomhet27 00426 748
Virksomhet innen film, video og fjernsynsprogrammer7 2806 358
Produksjon og utgivelse av musikk- og lydopptak9731 053
Radio- og fjernsynskringkasting10 44810 944
Andre informasjonstjenester1 2811 287