Tabell

Informasjonssektoren. Omsetning (mill. kr). Etter sektor og tid.
20112012
Omsetning (mill. kr)
Informasjonssektoren253 067256 283
IKT-sektoren206 080209 892
IKT-Industri8 5936 841
Engroshandel med IKT-utstyr40 67740 440
IKT-Tjenester156 810162 612
Innholds- og mediesektoren46 98746 391
Utgivelse av bøker, tidsskrifter og annen forlagsvirksomhet27 00426 748
Virksomhet innen film, video og fjernsynsprogrammer7 2806 358
Produksjon og utgivelse av musikk- og lydopptak9731 053
Radio- og fjernsynskringkasting10 44810 944
Andre informasjonstjenester1 2811 287