Bruk av e-faktura i kommunene

6 av 10 mottatte fakturaer i kommunene er EHF

Publisert:

Endret:

59 prosent av fakturaene norske kommuner mottok i 2016 var EHF-faktura, og det er de store kommunene som leder an.

Artikkelen om bruk av e-faktura omhandlet opprinnelig bruken av e-faktura både i næringslivet og kommunene. Disse tallene kommer fra to forskjellige spørreundersøkelser, med litt ulike definisjoner på e-faktura. På grunn ulikhetene, kan det skape uklarheter å bruke tallene fra de to undersøkelsene om hverandre i samme artikkel. Den opprinnelige artikkelen er endret, slik at disse tallene ikke lenger publiseres i samme artikkel.

I følge undersøkelsen Bruk av IKT i kommuner og fylkeskommuner er andelen EHF-faktura på 59 prosent. Elektroniske fakturaer har store økonomiske og miljømessige fordeler over papirfakturaer. I tillegg til opplagte gevinster som redusert bruk av papir, åpner elektroniske fakturaer for automatiseringer og besparelsen disse medfører.

I kommuner med mer enn 50 000 innbyggere er andelen hele 73 prosent. Kommuner med mindre enn 10 000 innbyggere har en EHF-andel på 48 prosent, mens de mellom store med 10 000 – 50 000 innbyggere har en andel på 54 prosent.

Figur 1. Andel EHF-faktura i norske kommuner, etter befolkning. 2016

Andel EHF-faktura
Under 10000 innbyggere 48
10000 - 50000 innbyggere 55
Over 50000 innbyggere 73

Staten har krevd e-faktura fra sine leverandører siden 1. juli 2012, og kommunene ble pålagt å kunne ta i mot EHF-fakturaer fra januar 2015. Foretak som sender fakturaer til privatpersoner, sender disse til en befolkning som er vant til å bruke nettbank. I følge undersøkelsen Bruk av IKT i husholdningene brukte 90 prosent av nordmenn mellom 16 og 79 år nettbank i 2016.

E-faktura i kommunene

Tall om EHF-faktura i kommunene kommer fra datainnsamlingen som foregikk i KOSTRA i 2017. Tallene publiseres ikke i KOSTRA-løsningen.

 

Kontakt