375156_tabell_not-searchable
/sosiale-forhold-og-kriminalitet/statistikker/straff/aar
375156_tabell
statistikk
2019-04-09T08:00:00.000Z
Sosiale forhold og kriminalitet;Innvandring og innvandrere;Svalbard
no
false

Straffereaksjoner2017

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Tabeller

Liste med Tabeller
NummerTabellens tittelNytt vinduExcelCSV
Tabell 1Straffereaksjoner etter type reaksjon, og straffede personer. Antallfullscreen-iconStraffereaksjoner etter type reaksjon, og straffede personer. Antallexcel-iconStraffereaksjoner etter type reaksjon, og straffede personer. Antallcsv-iconStraffereaksjoner etter type reaksjon, og straffede personer. Antall
Tabell 2Straffereaksjoner, etter type reaksjon og hovedlovbruddsgruppe. Absolutte tallfullscreen-iconStraffereaksjoner, etter type reaksjon og hovedlovbruddsgruppe. Absolutte tallexcel-iconStraffereaksjoner, etter type reaksjon og hovedlovbruddsgruppe. Absolutte tallcsv-iconStraffereaksjoner, etter type reaksjon og hovedlovbruddsgruppe. Absolutte tall
Tabell 3Straffereaksjoner, etter type reaksjon og type hovedlovbrudd. Absolutte tallfullscreen-iconStraffereaksjoner, etter type reaksjon og type hovedlovbrudd. Absolutte tallexcel-iconStraffereaksjoner, etter type reaksjon og type hovedlovbrudd. Absolutte tallcsv-iconStraffereaksjoner, etter type reaksjon og type hovedlovbrudd. Absolutte tall
Tabell 4Straffereaksjoner, etter type reaksjon, alder og kjønn. Absolutte tallfullscreen-iconStraffereaksjoner, etter type reaksjon, alder og kjønn. Absolutte tallexcel-iconStraffereaksjoner, etter type reaksjon, alder og kjønn. Absolutte tallcsv-iconStraffereaksjoner, etter type reaksjon, alder og kjønn. Absolutte tall
Tabell 5Straffereaksjoner, etter type reaksjon, hovedlovbruddsgruppe og alder. Absolutte tallfullscreen-iconStraffereaksjoner, etter type reaksjon, hovedlovbruddsgruppe og alder. Absolutte tallexcel-iconStraffereaksjoner, etter type reaksjon, hovedlovbruddsgruppe og alder. Absolutte tallcsv-iconStraffereaksjoner, etter type reaksjon, hovedlovbruddsgruppe og alder. Absolutte tall
Tabell 6Straffereaksjoner, etter type hovedlovbrudd, alder og kjønn. Absolutte tallfullscreen-iconStraffereaksjoner, etter type hovedlovbrudd, alder og kjønn. Absolutte tallexcel-iconStraffereaksjoner, etter type hovedlovbrudd, alder og kjønn. Absolutte tallcsv-iconStraffereaksjoner, etter type hovedlovbrudd, alder og kjønn. Absolutte tall
Tabell 7Straffereaksjoner, etter hovedlovbruddsgruppe og statsborgerskap (verdensdel og utvalgte land). Absolutte tallfullscreen-iconStraffereaksjoner, etter hovedlovbruddsgruppe og statsborgerskap (verdensdel og utvalgte land). Absolutte tallexcel-iconStraffereaksjoner, etter hovedlovbruddsgruppe og statsborgerskap (verdensdel og utvalgte land). Absolutte tallcsv-iconStraffereaksjoner, etter hovedlovbruddsgruppe og statsborgerskap (verdensdel og utvalgte land). Absolutte tall
Tabell 8Straffereaksjoner, etter hovedlovbruddsgruppe, type reaksjon (utvalgte) og straffeutmåling (dager fengsel og kroner bøtestraff). Absolutte tallfullscreen-iconStraffereaksjoner, etter hovedlovbruddsgruppe, type reaksjon (utvalgte) og straffeutmåling (dager fengsel og kroner bøtestraff). Absolutte tallexcel-iconStraffereaksjoner, etter hovedlovbruddsgruppe, type reaksjon (utvalgte) og straffeutmåling (dager fengsel og kroner bøtestraff). Absolutte tallcsv-iconStraffereaksjoner, etter hovedlovbruddsgruppe, type reaksjon (utvalgte) og straffeutmåling (dager fengsel og kroner bøtestraff). Absolutte tall
Tabell 9Gjennomsnittlig antall dager fengsel og kroner bøtestraff, etter type hovedlovbrudd og type reaksjon (utvalgte).fullscreen-iconGjennomsnittlig antall dager fengsel og kroner bøtestraff, etter type hovedlovbrudd og type reaksjon (utvalgte).excel-iconGjennomsnittlig antall dager fengsel og kroner bøtestraff, etter type hovedlovbrudd og type reaksjon (utvalgte).csv-iconGjennomsnittlig antall dager fengsel og kroner bøtestraff, etter type hovedlovbrudd og type reaksjon (utvalgte).
Tabell 10Straffereaksjoner, etter type hovedlovbrudd, type reaksjon (utvalgte) og straffeutmåling. Absolutte tallfullscreen-iconStraffereaksjoner, etter type hovedlovbrudd, type reaksjon (utvalgte) og straffeutmåling. Absolutte tallexcel-iconStraffereaksjoner, etter type hovedlovbrudd, type reaksjon (utvalgte) og straffeutmåling. Absolutte tallcsv-iconStraffereaksjoner, etter type hovedlovbrudd, type reaksjon (utvalgte) og straffeutmåling. Absolutte tall
Tabell 11Straffereaksjoner, etter hovedlovbruddsgruppe, type reaksjon og type rettsinstans. Absolutte tallfullscreen-iconStraffereaksjoner, etter hovedlovbruddsgruppe, type reaksjon og type rettsinstans. Absolutte tallexcel-iconStraffereaksjoner, etter hovedlovbruddsgruppe, type reaksjon og type rettsinstans. Absolutte tallcsv-iconStraffereaksjoner, etter hovedlovbruddsgruppe, type reaksjon og type rettsinstans. Absolutte tall
Tabell 12Straffede personer, etter antall reaksjoner, alder og kjønn. Absolutte tallfullscreen-iconStraffede personer, etter antall reaksjoner, alder og kjønn. Absolutte tallexcel-iconStraffede personer, etter antall reaksjoner, alder og kjønn. Absolutte tallcsv-iconStraffede personer, etter antall reaksjoner, alder og kjønn. Absolutte tall
Tabell 13Straffede personer, etter hovedlovbruddsgruppe, alder og kjønn. Absolutte tall og per 1 000 innbyggerefullscreen-iconStraffede personer, etter hovedlovbruddsgruppe, alder og kjønn. Absolutte tall og per 1 000 innbyggereexcel-iconStraffede personer, etter hovedlovbruddsgruppe, alder og kjønn. Absolutte tall og per 1 000 innbyggerecsv-iconStraffede personer, etter hovedlovbruddsgruppe, alder og kjønn. Absolutte tall og per 1 000 innbyggere
Tabell 14Straffede personer, etter type hovedlovbrudd, alder og kjønn. Absolutte tallfullscreen-iconStraffede personer, etter type hovedlovbrudd, alder og kjønn. Absolutte tallexcel-iconStraffede personer, etter type hovedlovbrudd, alder og kjønn. Absolutte tallcsv-iconStraffede personer, etter type hovedlovbrudd, alder og kjønn. Absolutte tall
Tabell 15Straffede personer, etter hovedlovbruddsgruppe og bosted (fylke). Absolutte tall og per 1 000 innbyggerefullscreen-iconStraffede personer, etter hovedlovbruddsgruppe og bosted (fylke). Absolutte tall og per 1 000 innbyggereexcel-iconStraffede personer, etter hovedlovbruddsgruppe og bosted (fylke). Absolutte tall og per 1 000 innbyggerecsv-iconStraffede personer, etter hovedlovbruddsgruppe og bosted (fylke). Absolutte tall og per 1 000 innbyggere
Tabell 16Straffede personer, med og uten trafikkovertredelse som hovedlovbrudd, alder og bosted (fylke). Absolutte tall og per 1 000 innbyggerefullscreen-iconStraffede personer, med og uten trafikkovertredelse som hovedlovbrudd, alder og bosted (fylke). Absolutte tall og per 1 000 innbyggereexcel-iconStraffede personer, med og uten trafikkovertredelse som hovedlovbrudd, alder og bosted (fylke). Absolutte tall og per 1 000 innbyggerecsv-iconStraffede personer, med og uten trafikkovertredelse som hovedlovbrudd, alder og bosted (fylke). Absolutte tall og per 1 000 innbyggere
Tabell 17Straffede personer, etter hovedlovbruddsgruppe og statsborgerskap (verdensdel og utvalgte land). Absolutte tallfullscreen-iconStraffede personer, etter hovedlovbruddsgruppe og statsborgerskap (verdensdel og utvalgte land). Absolutte tallexcel-iconStraffede personer, etter hovedlovbruddsgruppe og statsborgerskap (verdensdel og utvalgte land). Absolutte tallcsv-iconStraffede personer, etter hovedlovbruddsgruppe og statsborgerskap (verdensdel og utvalgte land). Absolutte tall

For flere tabeller: Gå til statistikkbanken