113430_tabell_124807_not-searchable
/sosiale-forhold-og-kriminalitet/statistikker/lovbrudde/aar
113430_tabell_124807
statistikk
2013-07-02T10:00:00.000Z
Sosiale forhold og kriminalitet;Innvandring og innvandrere;Svalbard
no
false

Etterforskede lovbrudd2011

Innhold

Siktede personer, etter kjønn, alder og type hovedlovbrudd. Absolutte tall
I altMennKvinner5-14 år15-17 år18-20 år21-24 år25-29 år30-39 år40-49 år50-59 år60 år og over
2011
Alle typer lovbrudd81 78768 15713 6302 6935 34210 00411 28211 13317 08513 3526 7324 164
¬ Forbrytelser37 04831 1025 9461 5152 9404 8575 8945 6958 2805 1912 067609
¬¬ Forbrytelse mot straffeloven29 19924 6824 5171 4552 4363 6474 5034 4736 6404 0471 546452
¬¬¬ Forbrytelse mot statens selvstendighet og sikkerhet110000001000
¬¬¬ Forbrytelse mot Norges statsforfatning og statsoverhode220000001100
¬¬¬¬ Forbrytelse mot statsmaktene110000001000
¬¬¬¬ Annet, forbrytelse mot Norges statsforfatning og statsoverhode110000000100
¬¬¬ Forbrytelse mht. utøvelse av statsborgerlige rettigheter000000000000
¬¬¬ Forbrytelse i den offentlige tjeneste716000112210
¬¬¬¬ Vinningsforbrytelse i den offentlig tjeneste000000000000
¬¬¬¬ Brevbrudd (offentlig tjeneste)000000000000
¬¬¬¬ Misbruk av myndighet000000000000
¬¬¬¬ Annet, forbrytelse i den offentlige tjeneste716000112210
¬¬¬ Forbrytelse mot den offentlige myndighet7075381691060116128911421034116
¬¬¬¬ Vold mot offentlig tjenestemann59644115510519811284117812914
¬¬¬¬ Ulovlig påvirkning av offentlig tjenestemann797270612135181582
¬¬¬¬ Motarbeiding av etterforskning, medvirkning til rømming27216036315540
¬¬¬¬ Annet, forbrytelse mot den offentlige myndighet541000012200
¬¬¬ Forbrytelse mot den alminnelige orden og fred3242893555383444356041125
¬¬¬¬ Opprør og oppløp mv.000000000000
¬¬¬¬ Rasediskriminering413300000001
¬¬¬¬ Oppfordring til straffbar handling mv.000000000000
¬¬¬¬ Brevbrudd (orden og fred)220000101000
¬¬¬¬ Innbrudd2952662951313040345640103
¬¬¬¬ Annet, forbrytelse mot den alminnelige orden og fred23203174313121
¬¬¬ Allmennfarlig forbrytelse7 9476 7931 154342289411 5221 5172 0631 15343158
¬¬¬¬ Forsettlig forvoldelse av ildebrann33285801448530
¬¬¬¬ Uaktsom forvoldelse av ildebrann12111900000102
¬¬¬¬ Narkotikaforbrytelse (straffeloven)6 6635 708955152228601 3221 2431 65394035949
¬¬¬¬ Grov narkotikaforbrytelse (straffeloven)9808711090262142219325169574
¬¬¬¬ Annet, allmennfarlig forbrytelse25917584241854517738123
¬¬¬ Falsk forklaring16413232016223333371562
¬¬¬ Falsk anklage94652931215132020920
¬¬¬¬ Forsettlig falsk anklage26188124836110
¬¬¬¬ Annet, falsk anklage6847212101151714810
¬¬¬ Pengefalsk660102210000
¬¬¬ Dokumentfalsk1 2871 00328472331151632063031726622
¬¬¬¬ Benyttelse av falskt dokument1 16891725132071091531862741575920
¬¬¬¬ Forfalskning av dokument9874242224717271351
¬¬¬¬ Annet, dokumentfalsk21129242332221
¬¬¬ Seksualforbrytelser1 2441 221238214312011214825120810674
¬¬¬¬ Voldtekt15615426111623284414113
¬¬¬¬ Seksuell omgang m/trusler, underfundig adferd o.l.000000000000
¬¬¬¬ Seksuell omgang med bevisstløs000000000000
¬¬¬¬ Voldtektsforsøk990012113100
¬¬¬¬ Incest13112210114310
¬¬¬¬ Seksuell omgang med barn3563515317459413653361412
¬¬¬¬¬ Seksuell omgang med barn under 10 år505001562368523
¬¬¬¬¬ Seksuell omgang med barn under 14 år14914811540171410251486
¬¬¬¬¬ Seksuell omgang med barn under 16 år1571534128402420201743
¬¬¬¬ Annen seksuell omgang26260000148661
¬¬¬¬ Seksuell handling med barn under 16 år12111921119591121251010
¬¬¬¬ Seksuelt krenkende eller annen uanstendig atferd2582526162220163242532928
¬¬¬¬ Pornografi86860212858162294
¬¬¬¬ Annet, seksualforbrytelser219213614310152760482616
¬¬¬ Forbrytelse mht. familieforhold3182665202142941112703911
¬¬¬¬ Misligholdt forsørgelsesplikt mv.000000000000
¬¬¬¬ Inngåelse av ugyldig eller omstøtelig ekteskap211000000101
¬¬¬¬ Bortføring av barn312000002100
¬¬¬¬ Mishandling i familieforhold282241410013283510161368
¬¬¬¬ Grov mishandling i familieforhold642010112100
¬¬¬¬ Annet, forbrytelse mht. familieforhold25196011057632
¬¬¬ Forbrytelse mot den personlige frihet1 8531 69515812516316921623543332714342
¬¬¬¬ Trusler1 7261 57615012416014519520740431313642
¬¬¬¬ Tvang/frihetsberøvelse120113713242026251470
¬¬¬¬ Annet, forbrytelse mot den personlige frihet761000124000
¬¬¬ Forbrytelse mot liv, legeme og helbred4 5573 91164627849776277358978652125596
¬¬¬¬ Legemsfornærmelse3 0652 53852723136542544135953842520279
¬¬¬¬ Legemsbeskadigelse1 3261 227994412731130920019784459
¬¬¬¬ Grov legemsbeskadigelse981011223000
¬¬¬¬ Uaktsom legemsbeskadigelse403460184712323
¬¬¬¬ Drapsforsøk363061133914500
¬¬¬¬ Drap323020136314122
¬¬¬¬ Uaktsomt drap393720110677332
¬¬¬¬ Annet, forbrytelse mot liv, legeme og helbred1073201221011
¬¬¬ Ærekrenkelse4731163270004130
¬¬¬ Underslag40424116321590614589672411
¬¬¬¬ Simpelt underslag3161831332128555306249147
¬¬¬¬ Grovt underslag8858300356152718104
¬¬¬ Tyveri5 6554 7149413705967307708301 33075521658
¬¬¬¬ Simpelt tyveri2 9162 21769923726432337841366642715751
¬¬¬¬¬ Simpelt tyveri fra bedrift, kontor og lager23120922982232425944132
¬¬¬¬¬ Simpelt tyveri fra butikk1 0076613466643921651642391526125
¬¬¬¬¬ Simpelt tyveri fra leilighet, bolighus og hytte169123462328212214361681
¬¬¬¬¬ Simpelt tyveri fra oppgang, loft, kjeller, garasje og uthus5248415147128320
¬¬¬¬¬ Simpelt tyveri fra offentlig bygning og institusjon124873741388101151010
¬¬¬¬¬ Simpelt tyveri fra befordringsmiddel11710314101125172024460
¬¬¬¬¬ Simpelt tyveri fra kafé og restaurant41338327597620
¬¬¬¬¬ Simpelt tyveri fra garderobe53381520263013000
¬¬¬¬¬ Simpelt tyveri, sykkeltyveri7562131312461119910
¬¬¬¬¬ Annet simpelt tyveri1 04785319451911271141392561836323
¬¬¬¬ Grovt tyveri2 0211 84517690187282304315534253497
¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra forretning, bedrift, kontor og lager4994653418577478701257250
¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra leilighet, bolighus og hytte35832137161551526411038111
¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra oppgang, loft, kjeller, garasje og uthus86751107121513251040
¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra offentlig bygning og institusjon1361279343116914191030
¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra befordringsmiddel19918613532330425828100
¬¬¬¬¬ Annet grovt tyveri74367172177410612011219795166
¬¬¬¬ Brukstyveri av motorkjøretøy71865266431451258810213075100
¬¬¬¬¬ Brukstyveri av bil5384786023949672831045970
¬¬¬¬¬ Brukstyveri av motorsykkel29290153454520
¬¬¬¬¬ Annet, brukstyveri av motorkjøretøy15114561946261214221110
¬¬¬ Utpressing og ran334315191258787449431721
¬¬¬¬ Utpressing11110020114300
¬¬¬¬ Ran1831691473653411919800
¬¬¬¬ Grovt ran119114551824272417310
¬¬¬¬ Annet, utpressing og ran21210021553311
¬¬¬ Bedrageri og utroskap1 4911 03345814198318127049029011232
¬¬¬¬ Bedrageri1 1167443721218631472143622126919
¬¬¬¬ Grovt bedrageri1491252400720234927176
¬¬¬¬ Forsikringsbedrageri816021018915291342
¬¬¬¬ Utroskap422001012000
¬¬¬¬ Grov utroskap4742500107161670
¬¬¬¬ Salg av gjenstand kjøpt med eiendomsforbehold mv.541000003101
¬¬¬¬ Annet, bedrageri og utroskap8956332035102921154
¬¬¬ Forbrytelse i gjeldsforhold312740010481062
¬¬¬¬ Forsømmelig og uriktig bokførsel550001001300
¬¬¬¬ Annet, forbrytelse i gjeldsforhold26224000047762
¬¬¬ Skadeverk (forbrytelse)1 5611 4191424202742072171571301063713
¬¬¬¬ Simpelt skadeverk1 4711 3371344012601892091471181003512
¬¬¬¬ Grovt skadeverk8780719141881011421
¬¬¬¬ Misbruk av forretningshemmelighet321000001200
¬¬¬ Åger og lykkespill761000015100
¬¬¬ Forbrytelse i sjøfartsforhold17134002415320
¬¬¬ Heleri og hvitvasking1 1419601811075146160199325175429
¬¬¬¬ Simpelt heleri og hvitvasking911758153761119127157256150295
¬¬¬¬ Grovt heleri og hvitvasking15013416131422335114102
¬¬¬¬ Annet, heleri og hvitvasking80681221113119181132
¬¬ Forbrytelse mot legemiddelloven5 2674 1691 098424701 0921 15894391547616110
¬¬¬ Narkotika, bruk3 2952 52077530390828795524460215503
¬¬¬ Narkotika, besittelse1 9421 62431810782613634134472551087
¬¬¬ Annet, forbrytelse mot legemiddelloven30255223068630
¬¬ Forbrytelse mot lov om merverdiavgift4943600611151790
¬¬ Forbrytelse mot den militære straffelov3433100191500000
¬¬ Forbrytelse mot ligningsloven4163853100072010414010936
¬¬¬ Manglende selvangivelse32029723000315811078925
¬¬¬ Skattesvik968880004523332011
¬¬¬ Annet, forbrytelse mot ligningsloven000000000000
¬¬ Forbrytelse mot tolloven140136400826233931103
¬¬¬ Smugling (forbrytelse)132129300724223729103
¬¬¬ Annet, forbrytelse mot tolloven871001212200
¬¬ Forbrytelse mot alkoholloven770000213001
¬¬¬ Omsetting (forbrytelse)110000100000
¬¬¬ Hjemmebrenning (forbrytelse)550000112001
¬¬¬ Annet, forbrytelse mot alkoholloven110000001000
¬¬ Forbrytelse mot andre lover1 9361 647289183485182234564480232107
¬ Forseelser44 73937 0557 6841 1782 4025 1475 3885 4388 8058 1614 6653 555
¬¬ Forseelse mot straffeloven10 8327 5483 2841 0381 4111 3651 3411 2081 6391 360829641
¬¬¬ Skadeverk (forseelse)182160223852281512131257
¬¬¬ Naskeri4 8502 5032 347825809328332386645659423443
¬¬¬ Forseelse mot den alminnelige orden og fred2 9462 64929796165504608483502302186100
¬¬¬ Telefonsjikane17613145127118134841297
¬¬¬ Sjøfartsforseelse9187411561618141182
¬¬¬ Annet, forseelse mot straffeloven2 5872 0185696636348836229641733517882
¬¬ Forseelse mot veitrafikkloven26 35322 7173 636858462 9532 9813 1575 6065 3942 9702 361
¬¬¬ Promillekjøring2 9052 431474139296353382551591411281
¬¬¬ Uten gyldig førerkort5 5314 958573343884526227671 3181 138449363
¬¬¬ Ulovlig hastighet7 9386 9949440258849521 0421 9181 822882413
¬¬¬ Personskade1 3529893632629195125119205216174263
¬¬¬ Annet, forseelse mot veitrafikkloven8 6277 3451 282243651 1269298471 6141 6271 0541 041
¬¬ Forseelse mot løsgjengerloven000000000000
¬¬¬ Drukkenskap000000000000
¬¬¬ Ordensforstyrrelse000000000000
¬¬¬ Annet, forseelse mot løsgjengerloven000000000000
¬¬ Forseelse mot politivedtektene2 2602 10515543842756142642825010125
¬¬¬ Demonstrasjon000000000000
¬¬¬ Urinering9619243707156258195179118399
¬¬¬ Annet, forseelse mot politivedtektene1 2991 1811184312713032312491326216
¬¬ Forseelse mot lov om merverdiavgift11610016000292843277
¬¬ Forseelse mot den militære straffelov660003120000
¬¬ Forseelse mot tolloven1 5751 4021731147136206407376279122
¬¬¬ Smugling (forseelse)1 3141 1701440041114171343311230104
¬¬¬ Omsetting og besittelse av ufortollet vare220100001000
¬¬¬ Annet, forseelse mot tolloven25923029016223563654918
¬¬ Forseelse mot alkoholloven7566451115442191479790745228
¬¬¬ Omsetting (forseelse)30264013152756
¬¬¬ Hjemmebrenning (forseelse)363510124113564
¬¬¬ Annet, forseelse mot alkoholloven6905841065422141429175624118
¬¬ Forseelse mot arbeidsmiljøloven282800000251065
¬¬ Forseelse mot andre lover2 8132 5043094562133219331602654401366