113430_tabell_124806_not-searchable
/sosiale-forhold-og-kriminalitet/statistikker/lovbrudde/aar
113430_tabell_124806
statistikk
2013-07-02T10:00:00.000Z
Sosiale forhold og kriminalitet;Innvandring og innvandrere;Svalbard
no
false

Etterforskede lovbrudd2011

Innhold

Siktede personer i utgangsår, etter politiets avgjørelse og hovedlovbruddsgruppe i utgangsår, og tilbakefall i den påfølgende femårsperioden. Absolutte tall
Alle avgjørelser¬ Henlagt, siktede under 15 år¬ Henlagt, siktede ikke strafferettslig ansvarlig av andre grunner enn alder¬ Henlagt av andre grunner¬ Overført til konfliktråd¬ Betinget påtaleunnlatelse¬ Forelegg¬ Tiltale
2006
Alle lovbruddsgrupper
Alle siktede i utgangsår79 4453 5911 2555 8432 5071 10343 46421 682
Uten tilbakefall42 5151 8588423 0611 37369125 1249 566
Med tilbakefall36 9301 7334132 7821 13441218 34012 116
Økonomisk kriminalitet
Alle siktede i utgangsår2 393242823515237111 357
Uten tilbakefall1 3751122144716449726
Med tilbakefall1 0181369187262631
Annen vinningskriminalitet
Alle siktede i utgangsår15 1311 7492351 6569383635 0125 178
Uten tilbakefall6 7799551477055442212 4721 735
Med tilbakefall8 352794889513941422 5403 443
Voldskriminalitet
Alle siktede i utgangsår7 5644573926967951001 2573 867
Uten tilbakefall3 280157229375423546421 400
Med tilbakefall4 284300163321372466152 467
Seksualkriminalitet
Alle siktede i utgangsår990633416245165557
Uten tilbakefall62230261090597355
Med tilbakefall368338534068202
Narkotikakriminalitet
Alle siktede i utgangsår9 7005310156501086 0262 847
Uten tilbakefall3 29117641630522 110885
Med tilbakefall6 40936374020563 9161 962
Skadeverk
Alle siktede i utgangsår2 223726739750026620181
Uten tilbakefall1 03937645412461224178
Med tilbakefall1 184350285625414379103
Miljøkriminalitet
Alle siktede i utgangsår7676567315555116
Uten tilbakefall607254821544689
Med tilbakefall16040191010927
Trafikkriminalitet
Alle siktede i utgangsår27 4021522271 3531212319 4936 042
Uten tilbakefall17 7648619884378713 0033 540
Med tilbakefall9 63866295105366 4902 502
Annen kriminalitet (inkl. Arbeidsmiljø)
Alle siktede i utgangsår13 2753611601 0122403409 6251 537
Uten tilbakefall7 7582241066331442295 664758
Med tilbakefall5 51713754379961113 961779