113430_tabell_124795_not-searchable
/sosiale-forhold-og-kriminalitet/statistikker/lovbrudde/aar
113430_tabell_124795
statistikk
2013-07-02T10:00:00.000Z
Sosiale forhold og kriminalitet;Innvandring og innvandrere;Svalbard
no
false

Etterforskede lovbrudd2011

Innhold

Siktelser mot personer, etter kjønn, alder og type lovbrudd. Absolutte tall
I altMennKvinner5-14 år15-17 år18-20 år21-24 år25-29 år30-39 år40-49 år50-59 år60 år og over
2011
Alle typer lovbrudd180 352155 80724 5453 82410 09821 55426 79529 04043 45128 33411 7765 480
¬ Forbrytelser94 83482 30612 5282 2185 72411 94115 56516 71824 28913 1634 304912
¬¬ Forbrytelse mot straffeloven69 29460 4248 8702 1324 4758 13110 99812 04718 1839 5853 085658
¬¬¬ Forbrytelse mot statens selvstendighet og sikkerhet330000002100
¬¬¬ Forbrytelse mot Norges statsforfatning og statsoverhode220000001100
¬¬¬¬ Forbrytelse mot statsmaktene110000001000
¬¬¬¬ Annet, forbrytelse mot Norges statsforfatning og statsoverhode110000000100
¬¬¬ Forbrytelse mht. utøvelse av statsborgerlige rettigheter000000000000
¬¬¬ Forbrytelse i den offentlige tjeneste1239000214410
¬¬¬¬ Vinningsforbrytelse i den offentlig tjeneste000000000000
¬¬¬¬ Brevbrudd (offentlig tjeneste)000000000000
¬¬¬¬ Misbruk av myndighet000000000000
¬¬¬¬ Annet, forbrytelse i den offentlige tjeneste1239000214410
¬¬¬ Forbrytelse mot den offentlige myndighet1 8651 586279181522963403053882439924
¬¬¬¬ Vold mot offentlig tjenestemann1 13590622917971842112002261315415
¬¬¬¬ Ulovlig påvirkning av offentlig tjenestemann58254537146871048712987338
¬¬¬¬ Motarbeiding av etterforskning, medvirkning til rømming12811612092520162619121
¬¬¬¬ Annet, forbrytelse mot den offentlige myndighet20191000527600
¬¬¬ Forbrytelse mot den alminnelige orden og fred99293161877698223110250111316
¬¬¬¬ Opprør og oppløp mv.000000000000
¬¬¬¬ Rasediskriminering413300000001
¬¬¬¬ Oppfordring til straffbar handling mv.000000000000
¬¬¬¬ Brevbrudd (orden og fred)128126200111223190
¬¬¬¬ Innbrudd7737225182669210193214103184
¬¬¬¬ Annet, forbrytelse mot den alminnelige orden og fred878252105101533741
¬¬¬ Allmennfarlig forbrytelse18 06815 7262 342404011 9613 2623 6155 1182 81477780
¬¬¬¬ Forsettlig forvoldelse av ildebrann39336901649640
¬¬¬¬ Uaktsom forvoldelse av ildebrann151411002000102
¬¬¬¬ Narkotikaforbrytelse (straffeloven)16 30814 2032 105193951 8512 9763 2594 5552 50568068
¬¬¬¬ Grov narkotikaforbrytelse (straffeloven)1 3351 1931420281191279440256806
¬¬¬¬ Annet, allmennfarlig forbrytelse371283882426897311446134
¬¬¬ Falsk forklaring494341153016296410015586368
¬¬¬ Falsk anklage16712542314262035491541
¬¬¬¬ Forsettlig falsk anklage8769181314151827531
¬¬¬¬ Annet, falsk anklage80562421112517221010
¬¬¬ Pengefalsk232121041121400
¬¬¬ Dokumentfalsk2 7062 1665401126922031252783237912333
¬¬¬¬ Benyttelse av falskt dokument2 3461 888458322720327945472732310327
¬¬¬¬ Forfalskning av dokument293228655381226578846183
¬¬¬¬ Annet, dokumentfalsk675017345716171023
¬¬¬ Seksualforbrytelser2 1252 0982788198201244231474354231104
¬¬¬¬ Voldtekt22422227203033376318133
¬¬¬¬ Seksuell omgang m/trusler, underfundig adferd o.l.660001131000
¬¬¬¬ Seksuell omgang med bevisstløs000000000000
¬¬¬¬ Voldtektsforsøk12120012125100
¬¬¬¬ Incest4845322123171542
¬¬¬¬ Seksuell omgang med barn5675616339692834880675315
¬¬¬¬¬ Seksuell omgang med barn under 10 år696901564410111054
¬¬¬¬¬ Seksuell omgang med barn under 14 år248246216522231123434407
¬¬¬¬¬ Seksuell omgang med barn under 16 år2502464238664826352384
¬¬¬¬ Annen seksuell omgang76760001692219172
¬¬¬¬ Seksuell handling med barn under 16 år2122102112216152152382215
¬¬¬¬ Seksuelt krenkende eller annen uanstendig atferd49248571837344959111895441
¬¬¬¬ Pornografi15515503151120143332234
¬¬¬¬ Annet, seksualforbrytelser333326714513343590754522
¬¬¬ Forbrytelse mht. familieforhold55748374031951672051336415
¬¬¬¬ Misligholdt forsørgelsesplikt mv.000000000000
¬¬¬¬ Inngåelse av ugyldig eller omstøtelig ekteskap211000000101
¬¬¬¬ Bortføring av barn312000002100
¬¬¬¬ Mishandling i familieforhold51545362011848601911246112
¬¬¬¬ Grov mishandling i familieforhold853010222100
¬¬¬¬ Annet, forbrytelse mht. familieforhold292360111510632
¬¬¬ Forbrytelse mot den personlige frihet2 9112 70220914624730632940572848821448
¬¬¬¬ Trusler2 7102 51219814424027029336867546820448
¬¬¬¬ Tvang/frihetsberøvelse181172927353534401990
¬¬¬¬ Annet, forbrytelse mot den personlige frihet201820011313110
¬¬¬ Forbrytelse mot liv, legeme og helbred8 3857 4219644149231 3991 4691 2061 483938420133
¬¬¬¬ Legemsfornærmelse6 4335 6128213647569621 0369001 145805355110
¬¬¬¬ Legemsbeskadigelse1 7401 622118471624054012702791115510
¬¬¬¬ Grov legemsbeskadigelse11101011324000
¬¬¬¬ Uaktsom legemsbeskadigelse75641101141112151048
¬¬¬¬ Drapsforsøk3933611341015500
¬¬¬¬ Drap343220136314322
¬¬¬¬ Uaktsomt drap413920110678432
¬¬¬¬ Annet, forbrytelse mot liv, legeme og helbred1293201223011
¬¬¬ Ærekrenkelse7046244590205360
¬¬¬ Underslag5553611943171008163143864715
¬¬¬¬ Simpelt underslag43727716031495754511166208
¬¬¬¬ Grovt underslag11884340356183220277
¬¬¬ Tyveri18 75516 3962 3595781 2532 0412 8813 4485 4472 392605110
¬¬¬¬ Simpelt tyveri10 1848 2821 9023525529961 7461 9362 8271 31636297
¬¬¬¬¬ Simpelt tyveri fra bedrift, kontor og lager557512451116516510619197182
¬¬¬¬¬ Simpelt tyveri fra butikk3 3612 3091 052789328346873693551418767
¬¬¬¬¬ Simpelt tyveri fra leilighet, bolighus og hytte58048496364662988716466201
¬¬¬¬¬ Simpelt tyveri fra oppgang, loft, kjeller, garasje og uthus2612431838453555684070
¬¬¬¬¬ Simpelt tyveri fra offentlig bygning og institusjon318230885063293523932230
¬¬¬¬¬ Simpelt tyveri fra befordringsmiddel595544512151101869817156110
¬¬¬¬¬ Simpelt tyveri fra kafé og restaurant987820451962030950
¬¬¬¬¬ Simpelt tyveri fra garderobe2131387563661724829600
¬¬¬¬¬ Simpelt tyveri, sykkeltyveri2452232217191323457838120
¬¬¬¬¬ Annet simpelt tyveri3 9563 521435691853769067581 0684689927
¬¬¬¬ Grovt tyveri6 2375 9103271514036698181 1022 05380722113
¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra forretning, bedrift, kontor og lager1 2711 2056636108186156188364210230
¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra leilighet, bolighus og hytte1 1971 131662963134224182386157202
¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra oppgang, loft, kjeller, garasje og uthus26024614010263956923250
¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra offentlig bygning og institusjon280265154956283032651640
¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra befordringsmiddel7267042261074122135247107250
¬¬¬¬¬ Annet grovt tyveri2 5032 3591443115622124750989928514411
¬¬¬¬ Brukstyveri av motorkjøretøy2 3342 20413075298376317410567269220
¬¬¬¬¬ Brukstyveri av bil1 8921 77711544214308278341460229180
¬¬¬¬¬ Brukstyveri av motorsykkel8686031151016241520
¬¬¬¬¬ Annet, brukstyveri av motorkjøretøy356341152873632953832520
¬¬¬ Utpressing og ran705679262614415716795753731
¬¬¬¬ Utpressing20200020334800
¬¬¬¬ Ran46945019161161159957452010
¬¬¬¬ Grovt ran1771725102137602619310
¬¬¬¬ Annet, utpressing og ran39372055597611
¬¬¬ Bedrageri og utroskap3 6732 78888516372455477501 15365123044
¬¬¬¬ Bedrageri2 8492 087762143619246359188051113923
¬¬¬¬ Grovt bedrageri4794255400376110514970489
¬¬¬¬ Forsikringsbedrageri9875230191020351652
¬¬¬¬ Utroskap14122001116320
¬¬¬¬ Grov utroskap938850010153621164
¬¬¬¬ Salg av gjenstand kjøpt med eiendomsforbehold mv.1091001114201
¬¬¬¬ Annet, bedrageri og utroskap130923820411174328205
¬¬¬ Forbrytelse i gjeldsforhold74695002153319113
¬¬¬¬ Forsømmelig og uriktig bokførsel880001011410
¬¬¬¬ Annet, forbrytelse i gjeldsforhold66615001143215103
¬¬¬ Skadeverk (forbrytelse)3 6853 4212646405676945294084722747922
¬¬¬¬ Simpelt skadeverk3 3763 1292476115415525043864342567121
¬¬¬¬ Grovt skadeverk3062901629261422522371681
¬¬¬¬ Misbruk av forretningshemmelighet321000001200
¬¬¬ Åger og lykkespill972000017100
¬¬¬ Forbrytelse i sjøfartsforhold22184003417421
¬¬¬ Heleri og hvitvasking3 4363 031405161493304596721 15154710210
¬¬¬¬ Simpelt heleri og hvitvasking3 0042 649355121302884005801 027488736
¬¬¬¬ Grovt heleri og hvitvasking19517421131627515917192
¬¬¬¬ Annet, heleri og hvitvasking237208293162632416542102
¬¬ Forbrytelse mot legemiddelloven21 09917 8783 221661 1923 6144 1814 1324 7902 45263834
¬¬¬ Narkotika, bruk13 67011 4262 244459112 6712 8432 5942 8431 39934420
¬¬¬ Narkotika, besittelse7 3526 383969192789371 3291 5181 9251 04329013
¬¬¬ Annet, forbrytelse mot legemiddelloven77698236920221041
¬¬ Forbrytelse mot lov om merverdiavgift20619610006488164358
¬¬ Forbrytelse mot den militære straffelov4140100221900000
¬¬ Forbrytelse mot ligningsloven97691363003185228634320965
¬¬¬ Manglende selvangivelse4824493300032413017611633
¬¬¬ Skattesvik4904603000315281531679232
¬¬¬ Annet, forbrytelse mot ligningsloven440000003010
¬¬ Forbrytelse mot tolloven1831794001035365137113
¬¬¬ Smugling (forbrytelse)171168300933344734113
¬¬¬ Annet, forbrytelse mot tolloven12111001224300
¬¬ Forbrytelse mot alkoholloven990000233001
¬¬¬ Omsetting (forbrytelse)110000100000
¬¬¬ Hjemmebrenning (forbrytelse)660000122001
¬¬¬ Annet, forbrytelse mot alkoholloven220000011000
¬¬ Forbrytelse mot andre lover3 0262 6673592057155308440895682326143
¬ Forseelser85 51873 50112 0171 6064 3749 61311 23012 32219 16215 1717 4724 568
¬¬ Forseelse mot straffeloven26 92021 0555 8651 4182 3953 1703 7154 0125 4563 9031 917934
¬¬¬ Skadeverk (forseelse)4323914163916452446237109
¬¬¬ Naskeri10 3686 2844 0841 0991 1987259291 2762 1521 618823548
¬¬¬ Forseelse mot den alminnelige orden og fred8 4767 8096671333941 3251 6291 5231 7701 088480134
¬¬¬ Telefonsjikane40933970141526247687827411
¬¬¬ Sjøfartsforseelse17516871221232313028154
¬¬¬ Annet, forseelse mot straffeloven7 0606 0649961086751 0181 0491 0621 3551 050515228
¬¬ Forseelse mot veitrafikkloven46 07741 0125 0651231 7175 1115 7246 46610 9058 8604 2712 900
¬¬¬ Promillekjøring6 8485 98786141367119501 1151 6131 256687376
¬¬¬ Uten gyldig førerkort13 45812 3651 093587991 2751 7302 2403 5562 488832480
¬¬¬ Ulovlig hastighet9 9728 8991 0730481 0581 2401 3372 5482 2001 066475
¬¬¬ Personskade1 7441 3334112648261172175273284199306
¬¬¬ Annet, forseelse mot veitrafikkloven14 05512 4281 627356861 8061 6321 5992 9152 6321 4871 263
¬¬ Forseelse mot løsgjengerloven220000101000
¬¬¬ Drukkenskap220000101000
¬¬¬ Ordensforstyrrelse000000000000
¬¬¬ Annet, forseelse mot løsgjengerloven000000000000
¬¬ Forseelse mot politivedtektene3 7263 46925759772786767872142316147
¬¬¬ Demonstrasjon000000000000
¬¬¬ Urinering1 1831 142410111983072402171455015
¬¬¬ Annet, forseelse mot politivedtektene2 5432 32721658652956043850427811132
¬¬ Forseelse mot lov om merverdiavgift3342825200015251071125619
¬¬ Forseelse mot den militære straffelov990003330000
¬¬ Forseelse mot tolloven1 9921 7941981273203269510472326136
¬¬¬ Smugling (forseelse)1 6301 4661640060170219417384268112
¬¬¬ Omsetting og besittelse av ufortollet vare330100101000
¬¬¬ Annet, forseelse mot tolloven359325340213325092885824
¬¬ Forseelse mot alkoholloven9518281235522431701181311118041
¬¬¬ Omsetting (forseelse)36324013154967
¬¬¬ Hjemmebrenning (forseelse)4948101352157106
¬¬¬ Annet, forseelse mot alkoholloven866748118550237164111112956428
¬¬ Forseelse mot arbeidsmiljøloven737300000564877
¬¬ Forseelse mot andre lover5 4344 977457541112865327461 3251 242654484