113430_tabell_124790_not-searchable
/sosiale-forhold-og-kriminalitet/statistikker/lovbrudde/aar
113430_tabell_124790
statistikk
2013-07-02T10:00:00.000Z
Sosiale forhold og kriminalitet;Innvandring og innvandrere;Svalbard
no
false

Etterforskede lovbrudd2011

Innhold

Lovbrudd etterforsket, etter type lovbrudd. Absolutte tall og oppklaringsprosent
Lovbrudd etterforsketLovbrudd etterforsket. Oppklaringsprosent
2011
Alle typer lovbrudd363 18949
¬ Forbrytelser250 82636
¬¬ Forbrytelse mot straffeloven222 28129
¬¬¬ Forbrytelse mot den offentlige myndighet2 12287
¬¬¬¬ Vold mot offentlig tjenestemann1 23491
¬¬¬¬ Annet, forbrytelse mot den offentlige myndighet (§128 og 132 inkludert)88881
¬¬¬ Forbrytelse mot den alminnelige orden og fred3 18227
¬¬¬¬ Rasediskriminering729
¬¬¬¬ Innbrudd2 85223
¬¬¬¬ Annet, forbrytelse mot den alminnelige orden og fred (§135-138, 140 og 145,1.ledd inkludert)32359
¬¬¬ Allmennfarlig forbrytelse20 48484
¬¬¬¬ Forsettlig forvoldelse av ildebrann8944
¬¬¬¬ Uaktsom forvoldelse av ildebrann4129
¬¬¬¬ Narkotikaforbrytelse (straffeloven)18 51386
¬¬¬¬ Grov narkotikaforbrytelse (straffeloven)1 16089
¬¬¬¬ Annet, allmennfarlig forbrytelse68155
¬¬¬ Falsk forklaring67073
¬¬¬ Falsk anklage41840
¬¬¬ Pengefalsk2078
¬¬¬ Dokumentfalsk4 37661
¬¬¬ Seksualforbrytelser3 81654
¬¬¬¬ Voldtekt85024
¬¬¬¬ Seksuell omgang m/trusler, underfundig adferd o.l.6100
¬¬¬¬ Seksuell omgang med bevisstløs0..
¬¬¬¬ Voldtektsforsøk9610
¬¬¬¬ Incest6770
¬¬¬¬ Seksuell omgang med barn80070
¬¬¬¬¬ Seksuell omgang med barn under 10 år13052
¬¬¬¬¬ Seksuell omgang med barn under 14 år35369
¬¬¬¬¬ Seksuell omgang med barn under 16 år31778
¬¬¬¬ Annen seksuell omgang11168
¬¬¬¬ Pornografi21071
¬¬¬¬ Annet, seksualforbrytelse (§200-201 inkludert)1 67659
¬¬¬ Forbrytelse mht. familieforhold2 24329
¬¬¬ Forbrytelse mot den personlige frihet6 54946
¬¬¬ Forbrytelse mot liv, legeme og helbred14 84558
¬¬¬¬ Legemsfornærmelse11 72059
¬¬¬¬ Legemsbeskadigelse2 80753
¬¬¬¬ Grov legemsbeskadigelse2339
¬¬¬¬ Drapsforsøk4480
¬¬¬¬ Drap3090
¬¬¬¬ Uaktsomt drap4587
¬¬¬¬ Annet, forbrytelse mot liv, legeme og helbred (§237-238 inkludert)17659
¬¬¬ Ærekrenkelse43644
¬¬¬ Underslag1 31050
¬¬¬ Tyveri128 07212
¬¬¬¬ Simpelt tyveri72 91712
¬¬¬¬ Grovt tyveri45 7609
¬¬¬¬ Brukstyveri av motorkjøretøy9 39521
¬¬¬ Utpressing og ran1 67726
¬¬¬¬ Utpressing5536
¬¬¬¬ Ran1 23324
¬¬¬¬ Grovt ran33427
¬¬¬¬ Annet, utpressing og ran5535
¬¬¬ Bedrageri og utroskap10 88434
¬¬¬ Forbrytelse i gjeldsforhold31523
¬¬¬ Skadeverk (forbrytelse)16 37020
¬¬¬¬ Simpelt skadeverk15 57820
¬¬¬¬ Grovt skadeverk78933
¬¬¬¬ Misbruk av forretningshemmelighet3100
¬¬¬ Heleri og hvitvasking4 16073
¬¬¬¬ Simpelt heleri og hvitvasking3 67573
¬¬¬¬ Grovt heleri og hvitvasking16283
¬¬¬¬ Annet, heleri og hvitvasking32363
¬¬¬ Annet, forbrytelse mot straffeloven14531
¬¬ Forbrytelse mot legemiddelloven22 72691
¬¬¬ Narkotika, bruk14 01095
¬¬¬ Narkotika, besittelse8 11989
¬¬¬ Annet, forbrytelse mot legemiddelloven59713
¬¬ Forbrytelse mot lov om merverdiavgift21789
¬¬ Forbrytelse mot ligningsloven1 10287
¬¬ Forbrytelse mot tolloven15081
¬¬ Forbrytelse mot alkoholloven1080
¬¬ Forbrytelse mot andre lover (Militær Straffelov inkludert)4 34072
¬ Forseelser112 36377
¬¬ Forseelse mot straffeloven39 45771
¬¬¬ Skadeverk (forseelse)2 88815
¬¬¬ Naskeri13 35381
¬¬¬ Forseelse mot den alminnelige orden og fred10 59577
¬¬¬ Telefonsjikane1 09553
¬¬¬ Annet, forseelse mot straffeloven (kapittel 42 inkludert)11 52669
¬¬ Forseelse mot veitrafikkloven55 92282
¬¬¬ Promillekjøring7 79788
¬¬¬Annet, forseelse mot veitrafikkloven (§3, 6 og 24,1.ledd inkludert)48 12582
¬¬ Forseelse mot løsgjengerloven2100
¬¬ Forseelse mot politivedtektene3 91893
¬¬ Forseelse mot lov om merverdiavgift35494
¬¬ Forseelse mot tolloven2 08487
¬¬ Forseelse mot alkoholloven1 03691
¬¬ Forseelse mot arbeidsmiljøloven32657
¬¬ Forseelse mot andre lover (Militær Straffelov inkludert)9 26465