113430_tabell_124789_not-searchable
/sosiale-forhold-og-kriminalitet/statistikker/lovbrudde/aar
113430_tabell_124789
statistikk
2013-07-02T10:00:00.000Z
Sosiale forhold og kriminalitet;Innvandring og innvandrere;Svalbard
no
false

Etterforskede lovbrudd2011

Innhold

Lovbrudd etterforsket, etter politiets avgjørelse og type lovbrudd. Absolutte tall
Alle avgjørelserUoppklarte lovbruddOppklarte lovbruddUoppklarte lovbruddOppklarte lovbrudd
¬ Henlagt, manglende opplysning om gjerningsperson¬ Henlagt, manglende bevis¬ Henlagt, manglende saksbehandlingskapasitet¬ Andre uoppklarte¬ Henlagt, siktede ikke strafferettslig ansvarlig¬ Overført til konfliktråd¬ Forelegg¬ Tiltale¬ Påtaleunnlatelse og andre oppklarte
2011
Alle typer lovbrudd363 189186 966176 223137 43639 3458 9701 2157 5872 42668 56874 95722 685
¬ Forbrytelser250 826161 61889 208129 58126 5644 7577164 4481 63223 26648 22411 638
¬¬ Forbrytelse mot straffeloven222 281158 09964 182129 01324 1664 3285923 9681 57711 46738 3078 863
¬¬¬ Forbrytelse mot statens selvstendighet og sikkerhet13103810130000
¬¬¬ Forbrytelse mot Norges statsforfatning og statsoverhode202000020000
¬¬¬¬ Forbrytelse mot statsmaktene101000010000
¬¬¬¬ Annet, forbrytelse mot Norges statsforfatning og statsoverhode101000010000
¬¬¬ Forbrytelse mht. utøvelse av statsborgerlige rettigheter000000000000
¬¬¬ Forbrytelse i den offentlige tjeneste64481613114200547
¬¬¬¬ Vinningsforbrytelse i den offentlig tjeneste000000000000
¬¬¬¬ Brevbrudd (offentlig tjeneste)110100000000
¬¬¬¬ Misbruk av myndighet110010000000
¬¬¬¬ Annet, forbrytelse i den offentlige tjeneste62461603014200547
¬¬¬ Forbrytelse mot den offentlige myndighet2 1222771 8451323812141895131 56276
¬¬¬¬ Vold mot offentlig tjenestemann1 2341051 129784591292495638
¬¬¬¬ Ulovlig påvirkning av offentlig tjenestemann6738858528123552350025
¬¬¬¬ Motarbeiding av etterforskning, medvirkning til rømming193781154694121110110
¬¬¬¬ Annet, forbrytelse mot den offentlige myndighet22616041130553
¬¬¬ Forbrytelse mot den alminnelige orden og fred3 1822 3378452 0092636051012396503122
¬¬¬¬ Opprør og oppløp mv.110010000000
¬¬¬¬ Rasediskriminering752131010010
¬¬¬¬ Oppfordring til straffbar handling mv.110001000000
¬¬¬¬ Brevbrudd (orden og fred)134912543209031112
¬¬¬¬ Innbrudd2 8522 2006521 941222352881982355108
¬¬¬¬ Annet, forbrytelse mot den alminnelige orden og fred18712166633421334113612
¬¬¬ Allmennfarlig forbrytelse20 4843 18017 3045572 2502918240005 04310 4991 362
¬¬¬¬ Forsettlig forvoldelse av ildebrann8950392623101600221
¬¬¬¬ Uaktsom forvoldelse av ildebrann4129126221070140
¬¬¬¬ Narkotikaforbrytelse (straffeloven)18 5132 66515 8484751 9112057434704 8309 3811 290
¬¬¬¬ Grov narkotikaforbrytelse (straffeloven)1 1601271 0331410418210299515
¬¬¬¬ Annet, allmennfarlig forbrytelse68130937236190830902109756
¬¬¬ Falsk forklaring670184486114728890542349
¬¬¬ Falsk anklage418252166222421571513419
¬¬¬¬ Forsettlig falsk anklage217132850121101405688
¬¬¬¬ Annet, falsk anklage2011208121031143106611
¬¬¬ Pengefalsk207191161464041400120
¬¬¬ Dokumentfalsk4 3761 7122 6643789123932954146091 579408
¬¬¬¬ Benyttelse av falskt dokument3 1918852 3061255322111733145411 454264
¬¬¬¬ Forfalskning av dokument72243528757253116916064100107
¬¬¬¬ Annet, dokumentfalsk463392711961276635042537
¬¬¬ Seksualforbrytelser3 8161 7712 0454001 325222413663821 210311
¬¬¬¬ Voldtekt85064820213250907100017319
¬¬¬¬ Seksuell omgang m/trusler, underfundig adferd o.l.606000000060
¬¬¬¬ Seksuell omgang med bevisstløs000000000000
¬¬¬¬ Voldtektsforsøk96861049370020062
¬¬¬¬ Incest672047019012003312
¬¬¬¬ Seksuell omgang med barn80024255813221174200386130
¬¬¬¬¬ Seksuell omgang med barn under 10 år13062683560317003417
¬¬¬¬¬ Seksuell omgang med barn under 14 år353109244410302190017946
¬¬¬¬¬ Seksuell omgang med barn under 16 år317712466621260017367
¬¬¬¬ Annen seksuell omgang111357613400000688
¬¬¬¬ Seksuell handling med barn under 16 år3611512101513411200714043
¬¬¬¬ Seksuelt krenkende eller annen uanstendig atferd79031847213316711740317918664
¬¬¬¬ Pornografi2106015084750922310313
¬¬¬¬ Annet, seksualforbrytelser525211314491574111117310920
¬¬¬ Forbrytelse mht. familieforhold2 2431 60364021 565152122102412194
¬¬¬¬ Misligholdt forsørgelsesplikt mv.000000000000
¬¬¬¬ Inngåelse av ugyldig eller omstøtelig ekteskap862060000011
¬¬¬¬ Bortføring av barn56371923113001117
¬¬¬¬ Mishandling i familieforhold1 8811 34054101 3196151990406107
¬¬¬¬ Grov mishandling i familieforhold342680260000026
¬¬¬¬ Annet, forbrytelse mht. familieforhold26419470018383311263
¬¬¬ Forbrytelse mot den personlige frihet6 5493 5263 0234002 815271404361231251 848491
¬¬¬¬ Trusler6 2603 3872 8733682 720261384271221221 726476
¬¬¬¬ Tvang/frihetsberøvelse201791221658328131073
¬¬¬¬ Annet, forbrytelse mot den personlige frihet8860281637701001512
¬¬¬ Forbrytelse mot liv, legeme og helbred14 8456 2578 5881 3284 607258645677481 4803 8731 920
¬¬¬¬ Legemsfornærmelse11 7204 8316 8898343 700247504736871 4732 4191 837
¬¬¬¬ Legemsbeskadigelse2 8071 3211 486474826813766131 28165
¬¬¬¬ Grov legemsbeskadigelse23149680000090
¬¬¬¬ Uaktsom legemsbeskadigelse106218541700004747
¬¬¬¬ Drapsforsøk449350900800261
¬¬¬¬ Drap303270300400230
¬¬¬¬ Uaktsomt drap456390600300351
¬¬¬¬ Annet, forbrytelse mot liv, legeme og helbred70521810383130069
¬¬¬ Ærekrenkelse436244192549199031900152
¬¬¬ Underslag1 31065165974410150171547124317156
¬¬¬¬ Simpelt underslag1 12358953473359142151245124209144
¬¬¬¬ Grovt underslag187621251518232010812
¬¬¬ Tyveri128 072112 94615 126106 9614 8271 0331251 2852272 1619 6021 851
¬¬¬¬ Simpelt tyveri72 91764 1038 81460 5202 741755877811561 9694 6921 216
¬¬¬¬¬ Simpelt tyveri fra bedrift, kontor og lager2 5292 0724571 8451893264079925061
¬¬¬¬¬ Simpelt tyveri fra butikk4 9901 8533 1371 41031510622348209161 485368
¬¬¬¬¬ Simpelt tyveri fra leilighet, bolighus og hytte4 6794 1195603 4025271846682052309111
¬¬¬¬¬ Simpelt tyveri fra oppgang, loft, kjeller, garasje og uthus2 4902 2702202 171861301431515731
¬¬¬¬¬ Simpelt tyveri fra offentlig bygning og institusjon2 5442 2662782 14910413054193713038
¬¬¬¬¬ Simpelt tyveri fra befordringsmiddel6 5426 0125305 7951832953385936268
¬¬¬¬¬ Simpelt tyveri fra kafé og restaurant4 7154 6021134 5294626192303537
¬¬¬¬¬ Simpelt tyveri fra garderobe2 3482 1771712 1165551489246228
¬¬¬¬¬ Simpelt tyveri, sykkeltyveri14 11713 85726013 7231151632624311871
¬¬¬¬¬ Annet simpelt tyveri27 96324 8753 08823 3801 12133143141666941 784403
¬¬¬¬ Grovt tyveri45 76041 4404 32039 8151 37123420377441223 405372
¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra forretning, bedrift, kontor og lager4 5573 6509073 376248224141113363884
¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra leilighet, bolighus og hytte5 8735 0897844 6593923535731363279
¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra oppgang, loft, kjeller, garasje og uthus3 7603 5721883 4807517051815222
¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra offentlig bygning og institusjon1 0118171947674550459112514
¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra befordringsmiddel8 6058 0105957 7751943834021149151
¬¬¬¬¬ Annet grovt tyveri21 95420 3021 65219 758417117108918561 367122
¬¬¬¬ Brukstyveri av motorkjøretøy9 3957 4031 9926 626715441812727701 505263
¬¬¬¬¬ Brukstyveri av bil5 8374 2051 6323 65650431149116471 271207
¬¬¬¬¬ Brukstyveri av motorsykkel7036277656856214035910
¬¬¬¬¬ Annet, brukstyveri av motorkjøretøy2 8552 5712842 40215511332112017546
¬¬¬ Utpressing og ran1 6771 248429984249123332037915
¬¬¬¬ Utpressing55352082520020135
¬¬¬¬ Ran1 2339342997691548325002668
¬¬¬¬ Grovt ran334243911905210800821
¬¬¬¬ Annet, utpressing og ran553619171810000181
¬¬¬ Bedrageri og utroskap10 8847 1843 7004 2231 7221 1687185372302 662686
¬¬¬¬ Bedrageri9 0106 0872 9233 7481 2949925368362112 034574
¬¬¬¬ Grovt bedrageri68927141895128341441038132
¬¬¬¬ Forsikringsbedrageri19511085094160303727
¬¬¬¬ Utroskap257181420001134
¬¬¬¬ Grov utroskap102237901670200725
¬¬¬¬ Salg av gjenstand kjøpt med eiendomsforbehold mv.7653231126151002417
¬¬¬¬ Annet, bedrageri og utroskap787633154368160102380138647
¬¬¬ Forbrytelse i gjeldsforhold3152437207915776054219
¬¬¬¬ Forsømmelig og uriktig bokførsel918010000161
¬¬¬¬ Annet, forbrytelse i gjeldsforhold3062426407815776043618
¬¬¬ Skadeverk (forbrytelse)16 37013 0553 31511 4541 311265255113206871 152645
¬¬¬¬ Simpelt skadeverk15 57812 5233 05511 0081 24125123487311680943634
¬¬¬¬ Grovt skadeverk78953225744670142248620910
¬¬¬¬ Misbruk av forretningshemmelighet303000001101
¬¬¬ Åger og lykkespill743040000210
¬¬¬ Forbrytelse i sjøfartsforhold593821117182000318
¬¬¬ Heleri og hvitvasking4 1601 1383 022171 03837467254932 090362
¬¬¬¬ Simpelt heleri og hvitvasking3 6759922 6831590331436134391 865315
¬¬¬¬ Grovt heleri og hvitvasking16228134025123011264
¬¬¬¬ Annet, heleri og hvitvasking32311820521105182539943
¬¬ Forbrytelse mot legemiddelloven22 7262 12020 6064691 46812756415310 0587 9742 156
¬¬¬ Narkotika, bruk14 01068213 3286617312821126 2885 5571 270
¬¬¬ Narkotika, besittelse8 1199197 20061744882619413 7402 402863
¬¬¬ Annet, forbrytelse mot legemiddelloven5975197840210782100301523
¬¬ Forbrytelse mot lov om merverdiavgift217241930153610141717
¬¬ Forbrytelse mot den militære straffelov410410000001373
¬¬ Forbrytelse mot ligningsloven1 102143959011691830446403107
¬¬¬ Manglende selvangivelse57793484081111203356483
¬¬¬ Skattesvik51241471030561011133821
¬¬¬ Annet, forbrytelse mot ligningsloven1394053100013
¬¬ Forbrytelse mot tolloven15028122515350031892
¬¬¬ Smugling (forbrytelse)14127114514350029832
¬¬¬ Annet, forbrytelse mot tolloven918010000260
¬¬ Forbrytelse mot alkoholloven1028020000530
¬¬¬ Omsetting (forbrytelse)101000000100
¬¬¬ Hjemmebrenning (forbrytelse)615010000320
¬¬¬ Annet, forbrytelse mot alkoholloven312010000110
¬¬ Forbrytelse mot andre lover4 2991 2023 097947822873961521 2441 240500
¬ Forseelser112 36325 34887 0157 85512 7814 2134993 13979445 30226 73311 047
¬¬ Forseelse mot straffeloven39 45711 51127 9464 7734 7961 7461962 26474612 0806 4876 369
¬¬¬ Skadeverk (forseelse)2 8882 4474412 254161311485210092149
¬¬¬ Naskeri13 3532 56510 7881 065710720701 4104584 3351 5133 072
¬¬¬ Forseelse mot den alminnelige orden og fred10 5952 4318 1643211 86620044366474 5732 253925
¬¬¬ Telefonsjikane1 0955125832142009533531132118267
¬¬¬ Sjøfartsforseelse2326316913822220843548
¬¬¬ Annet, forseelse mot straffeloven11 2943 4937 8019181 821678764031582 8562 4761 908
¬¬ Forseelse mot veitrafikkloven55 9229 82146 1011 6825 9641 9961796802625 05717 6202 718
¬¬¬ Promillekjøring7 7979746 8232930231915004196 060194
¬¬¬ Uten gyldig førerkort14 21780113 41614663043026875 9106 300931
¬¬¬ Ulovlig hastighet11 0311 0629 969283410332373417 6821 905347
¬¬¬ Personskade3 7401 9861 7541251 54131649731 192299163
¬¬¬ Annet, forseelse mot veitrafikkloven19 1374 99814 1391 2712 6171 02189131159 8543 0561 083
¬¬ Forseelse mot løsgjengerloven202000010001
¬¬¬ Drukkenskap202000010001
¬¬¬ Ordensforstyrrelse000000000000
¬¬¬ Annet, forseelse mot løsgjengerloven000000000000
¬¬ Forseelse mot politivedtektene3 9182873 631720850225552 890414267
¬¬¬ Demonstrasjon000000000000
¬¬¬ Urinering1 226471 179132113801 0814149
¬¬¬ Annet, forseelse mot politivedtektene2 6922402 452617639194751 809373218
¬¬ Forseelse mot lov om merverdiavgift35422332017051019211326
¬¬ Forseelse mot den militære straffelov13310101100091
¬¬ Forseelse mot tolloven2 0842721 812201488618501 553138116
¬¬¬ Smugling (forseelse)1 5621011 4611336457401 2919967
¬¬¬ Omsetting og besittelse av ufortollet vare1183062010002
¬¬¬ Annet, forseelse mot tolloven51116334871063911002623947
¬¬ Forseelse mot alkoholloven1 0369094667112120172411883
¬¬¬ Omsetting (forseelse)46113519100022130
¬¬¬ Hjemmebrenning (forseelse)5234903003028144
¬¬¬ Annet, forseelse mot alkoholloven938768625591111716749179
¬¬ Forseelse mot arbeidsmiljøloven3261391878117140001193731
¬¬ Forseelse mot andre lover9 2513 2036 0481 3581 46030877113162 6871 7971 435