113430_tabell_124789_not-searchable
/sosiale-forhold-og-kriminalitet/statistikker/lovbrudde/aar
113430_tabell_124789
statistikk
2013-07-02T10:00:00.000Z
Sosiale forhold og kriminalitet;Innvandring og innvandrere;Svalbard
no
false

Etterforskede lovbrudd2011

Innhold

Lovbrudd etterforsket, etter politiets avgjørelse og type lovbrudd. Absolutte tall
Alle avgjørelserUoppklarte lovbruddOppklarte lovbruddUoppklarte lovbruddOppklarte lovbrudd
¬ Henlagt, manglende opplysning om gjerningsperson¬ Henlagt, manglende bevis¬ Henlagt, manglende saksbehandlingskapasitet¬ Andre uoppklarte¬ Henlagt, siktede ikke strafferettslig ansvarlig¬ Overført til konfliktråd¬ Forelegg¬ Tiltale¬ Påtaleunnlatelse og andre oppklarte
2011
Alle typer lovbrudd363 189186 966176 223137 43639 3458 9701 2157 5872 42668 56874 95722 685
¬ Forbrytelser250 826161 61889 208129 58126 5644 7577164 4481 63223 26648 22411 638
¬¬ Forbrytelse mot straffeloven222 281158 09964 182129 01324 1664 3285923 9681 57711 46738 3078 863
¬¬¬ Forbrytelse mot statens selvstendighet og sikkerhet13103810130000
¬¬¬ Forbrytelse mot Norges statsforfatning og statsoverhode202000020000
¬¬¬¬ Forbrytelse mot statsmaktene101000010000
¬¬¬¬ Annet, forbrytelse mot Norges statsforfatning og statsoverhode101000010000
¬¬¬ Forbrytelse mht. utøvelse av statsborgerlige rettigheter000000000000
¬¬¬ Forbrytelse i den offentlige tjeneste64481613114200547
¬¬¬¬ Vinningsforbrytelse i den offentlig tjeneste000000000000
¬¬¬¬ Brevbrudd (offentlig tjeneste)110100000000
¬¬¬¬ Misbruk av myndighet110010000000
¬¬¬¬ Annet, forbrytelse i den offentlige tjeneste62461603014200547
¬¬¬ Forbrytelse mot den offentlige myndighet2 1222771 8451323812141895131 56276
¬¬¬¬ Vold mot offentlig tjenestemann1 2341051 129784591292495638
¬¬¬¬ Ulovlig påvirkning av offentlig tjenestemann6738858528123552350025
¬¬¬¬ Motarbeiding av etterforskning, medvirkning til rømming193781154694121110110
¬¬¬¬ Annet, forbrytelse mot den offentlige myndighet22616041130553
¬¬¬ Forbrytelse mot den alminnelige orden og fred3 1822 3378452 0092636051012396503122
¬¬¬¬ Opprør og oppløp mv.110010000000
¬¬¬¬ Rasediskriminering752131010010
¬¬¬¬ Oppfordring til straffbar handling mv.110001000000
¬¬¬¬ Brevbrudd (orden og fred)134912543209031112
¬¬¬¬ Innbrudd2 8522 2006521 941222352881982355108
¬¬¬¬ Annet, forbrytelse mot den alminnelige orden og fred18712166633421334113612
¬¬¬ Allmennfarlig forbrytelse20 4843 18017 3045572 2502918240005 04310 4991 362
¬¬¬¬ Forsettlig forvoldelse av ildebrann8950392623101600221
¬¬¬¬ Uaktsom forvoldelse av ildebrann4129126221070140
¬¬¬¬ Narkotikaforbrytelse (straffeloven)18 5132 66515 8484751 9112057434704 8309 3811 290
¬¬¬¬ Grov narkotikaforbrytelse (straffeloven)1 1601271 0331410418210299515
¬¬¬¬ Annet, allmennfarlig forbrytelse68130937236190830902109756
¬¬¬ Falsk forklaring670184486114728890542349
¬¬¬ Falsk anklage418252166222421571513419
¬¬¬¬ Forsettlig falsk anklage217132850121101405688
¬¬¬¬ Annet, falsk anklage2011208121031143106611
¬¬¬ Pengefalsk207191161464041400120
¬¬¬ Dokumentfalsk4 3761 7122 6643789123932954146091 579408
¬¬¬¬ Benyttelse av falskt dokument3 1918852 3061255322111733145411 454264
¬¬¬¬ Forfalskning av dokument72243528757253116916064100107
¬¬¬¬ Annet, dokumentfalsk463392711961276635042537
¬¬¬ Seksualforbrytelser3 8161 7712 0454001 325222413663821 210311
¬¬¬¬ Voldtekt85064820213250907100017319
¬¬¬¬ Seksuell omgang m/trusler, underfundig adferd o.l.606000000060
¬¬¬¬ Seksuell omgang med bevisstløs000000000000
¬¬¬¬ Voldtektsforsøk96861049370020062
¬¬¬¬ Incest672047019012003312
¬¬¬¬ Seksuell omgang med barn80024255813221174200386130
¬¬¬¬¬ Seksuell omgang med barn under 10 år13062683560317003417
¬¬¬¬¬ Seksuell omgang med barn under 14 år353109244410302190017946
¬¬¬¬¬ Seksuell omgang med barn under 16 år317712466621260017367
¬¬¬¬ Annen seksuell omgang111357613400000688
¬¬¬¬ Seksuell handling med barn under 16 år3611512101513411200714043
¬¬¬¬ Seksuelt krenkende eller annen uanstendig atferd79031847213316711740317918664
¬¬¬¬ Pornografi2106015084750922310313
¬¬¬¬ Annet, seksualforbrytelser525211314491574111117310920
¬¬¬ Forbrytelse mht. familieforhold2 2431 60364021 565152122102412194
¬¬¬¬ Misligholdt forsørgelsesplikt mv.000000000000
¬¬¬¬ Inngåelse av ugyldig eller omstøtelig ekteskap862060000011
¬¬¬¬ Bortføring av barn56371923113001117
¬¬¬¬ Mishandling i familieforhold1 8811 34054101 3196151990406107
¬¬¬¬ Grov mishandling i familieforhold342680260000026
¬¬¬¬ Annet, forbrytelse mht. familieforhold26419470018383311263
¬¬¬ Forbrytelse mot den personlige frihet6 5493 5263 0234002 815271404361231251 848491
¬¬¬¬ Trusler6 2603 3872 8733682 720261384271221221 726476
¬¬¬¬ Tvang/frihetsberøvelse201791221658328131073
¬¬¬¬ Annet, forbrytelse mot den personlige frihet8860281637701001512
¬¬¬ Forbrytelse mot liv, legeme og helbred14 8456 2578 5881 3284 607258645677481 4803 8731 920
¬¬¬¬ Legemsfornærmelse11 7204 8316 8898343 700247504736871 4732 4191 837
¬¬¬¬ Legemsbeskadigelse2 8071 3211 486474826813766131 28165
¬¬¬¬ Grov legemsbeskadigelse23149680000090
¬¬¬¬ Uaktsom legemsbeskadigelse106218541700004747
¬¬¬¬ Drapsforsøk449350900800261
¬¬¬¬ Drap303270300400230
¬¬¬¬ Uaktsomt drap456390600300351
¬¬¬¬ Annet, forbrytelse mot liv, legeme og helbred70521810383130069
¬¬¬ Ærekrenkelse436244192549199031900152
¬¬¬ Underslag1 31065165974410150171547124317156
¬¬¬¬ Simpelt underslag1 12358953473359142151245124209144
¬¬¬¬ Grovt underslag187621251518232010812
¬¬¬ Tyveri128 072112 94615 126106 9614 8271 0331251 2852272 1619 6021 851
¬¬¬¬ Simpelt tyveri72 91764 1038 81460 5202 741755877811561 9694 6921 216
¬¬¬¬¬ Simpelt tyveri fra bedrift, kontor og lager2 5292 0724571 8451893264079925061
¬¬¬¬¬ Simpelt tyveri fra butikk4 9901 8533 1371 41031510622348209161 485368
¬¬¬¬¬ Simpelt tyveri fra leilighet, bolighus og hytte4 6794 1195603 4025271846682052309111
¬¬¬¬¬ Simpelt tyveri fra oppgang, loft, kjeller, garasje og uthus2 4902 2702202 171861301431515731
¬¬¬¬¬ Simpelt tyveri fra offentlig bygning og institusjon2 5442 2662782 14910413054193713038
¬¬¬¬¬ Simpelt tyveri fra befordringsmiddel6 5426 0125305 7951832953385936268
¬¬¬¬¬ Simpelt tyveri fra kafé og restaurant4 7154 6021134 5294626192303537
¬¬¬¬¬ Simpelt tyveri fra garderobe2 3482 1771712 1165551489246228
¬¬¬¬¬ Simpelt tyveri, sykkeltyveri14 11713 85726013 7231151632624311871
¬¬¬¬¬ Annet simpelt tyveri27 96324 8753 08823 3801 12133143141666941 784403
¬¬¬¬ Grovt tyveri45 76041 4404 32039 8151 37123420377441223 405372
¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra forretning, bedrift, kontor og lager4 5573 6509073 376248224141113363884
¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra leilighet, bolighus og hytte5 8735 0897844 6593923535731363279
¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra oppgang, loft, kjeller, garasje og uthus3 7603 5721883 4807517051815222
¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra offentlig bygning og institusjon1 0118171947674550459112514
¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra befordringsmiddel8 6058 0105957 7751943834021149151
¬¬¬¬¬ Annet grovt tyveri21 95420 3021 65219 758417117108918561 367122
¬¬¬¬ Brukstyveri av motorkjøretøy9 3957 4031 9926 626715441812727701 505263
¬¬¬¬¬ Brukstyveri av bil5 8374 2051 6323 65650431149116471 271207
¬¬¬¬¬ Brukstyveri av motorsykkel7036277656856214035910
¬¬¬¬¬ Annet, brukstyveri av motorkjøretøy2 8552 5712842 40215511332112017546
¬¬¬ Utpressing og ran1 6771 248429984249123332037915
¬¬¬¬ Utpressing55352082520020135
¬¬¬¬ Ran1 2339342997691548325002668
¬¬¬¬ Grovt ran334243911905210800821
¬¬¬¬ Annet, utpressing og ran553619171810000181
¬¬¬ Bedrageri og utroskap10 8847 1843 7004 2231 7221 1687185372302 662686
¬¬¬¬ Bedrageri9 0106 0872 9233 7481 2949925368362112 034574
¬¬¬¬ Grovt bedrageri68927141895128341441038132
¬¬¬¬ Forsikringsbedrageri19511085094160303727
¬¬¬¬ Utroskap257181420001134
¬¬¬¬ Grov utroskap102237901670200725
¬¬¬¬ Salg av gjenstand kjøpt med eiendomsforbehold mv.7653231126151002417
¬¬¬¬ Annet, bedrageri og utroskap787633154368160102380138647
¬¬¬ Forbrytelse i gjeldsforhold3152437207915776054219
¬¬¬¬ Forsømmelig og uriktig bokførsel918010000161
¬¬¬¬ Annet, forbrytelse i gjeldsforhold3062426407815776043618
¬¬¬ Skadeverk (forbrytelse)16 37013 0553 31511 4541 311265255113206871 152645
¬¬¬¬ Simpelt skadeverk15 57812 5233 05511 0081 24125123487311680943634
¬¬¬¬ Grovt skadeverk78953225744670142248620910
¬¬¬¬ Misbruk av forretningshemmelighet303000001101
¬¬¬ Åger og lykkespill743040000210
¬¬¬ Forbrytelse i sjøfartsforhold593821117182000318
¬¬¬ Heleri og hvitvasking4 1601 1383 022171 03837467254932 090362
¬¬¬¬ Simpelt heleri og hvitvasking3 6759922 6831590331436134391 865315
¬¬¬¬ Grovt heleri og hvitvasking16228134025123011264
¬¬¬¬ Annet, heleri og hvitvasking32311820521105182539943
¬¬ Forbrytelse mot legemiddelloven22 7262 12020 6064691 46812756415310 0587 9742 156
¬¬¬ Narkotika, bruk14 01068213 3286617312821126 2885 5571 270
¬¬¬ Narkotika, besittelse8 1199197 20061744882619413 7402 402863
¬¬¬ Annet, forbrytelse mot legemiddelloven5975197840210782100301523
¬¬ Forbrytelse mot lov om merverdiavgift217241930153610141717
¬¬ Forbrytelse mot den militære straffelov410410000001373
¬¬ Forbrytelse mot ligningsloven1 102143959011691830446403107
¬¬¬ Manglende selvangivelse57793484081111203356483
¬¬¬ Skattesvik51241471030561011133821
¬¬¬ Annet, forbrytelse mot ligningsloven1394053100013
¬¬ Forbrytelse mot tolloven15028122515350031892
¬¬¬ Smugling (forbrytelse)14127114514350029832
¬¬¬ Annet, forbrytelse mot tolloven918010000260
¬¬ Forbrytelse mot alkoholloven1028020000530
¬¬¬ Omsetting (forbrytelse)101000000100
¬¬¬ Hjemmebrenning (forbrytelse)615010000320
¬¬¬ Annet, forbrytelse mot alkoholloven312010000110
¬¬ Forbrytelse mot andre lover4 2991 2023 097947822873961521 2441 240500
¬ Forseelser112 36325 34887 0157 85512 7814 2134993 13979445 30226 73311 047
¬¬ Forseelse mot straffeloven39 45711 51127 9464 7734 7961 7461962 26474612 0806 4876 369
¬¬¬ Skadeverk (forseelse)2 8882 4474412 254161311485210092149
¬¬¬ Naskeri13 3532 56510 7881 065710720701 4104584 3351 5133 072
¬¬¬ Forseelse mot den alminnelige orden og fred10 5952 4318 1643211 86620044366474 5732 253925
¬¬¬ Telefonsjikane1 0955125832142009533531132118267
¬¬¬ Sjøfartsforseelse2326316913822220843548
¬¬¬ Annet, forseelse mot straffeloven11 2943 4937 8019181 821678764031582 8562 4761 908
¬¬ Forseelse mot veitrafikkloven55 9229 82146 1011 6825 9641 9961796802625 05717 6202 718
¬¬¬ Promillekjøring7 7979746 8232930231915004196 060194
¬¬¬ Uten gyldig førerkort14 21780113 41614663043026875 9106 300931
¬¬¬ Ulovlig hastighet11 0311 0629 969283410332373417 6821 905347
¬¬¬ Personskade3 7401 9861 7541251 54131649731 192299163
¬¬¬ Annet, forseelse mot veitrafikkloven19 1374 99814 1391 2712 6171 02189131159 8543 0561 083
¬¬ Forseelse mot løsgjengerloven202000010001
¬¬¬ Drukkenskap202000010001
¬¬¬ Ordensforstyrrelse000000000000
¬¬¬ Annet, forseelse mot løsgjengerloven000000000000
¬¬ Forseelse mot politivedtektene3 9182873 631720850225552 890414267
¬¬¬ Demonstrasjon000000000000
¬¬¬ Urinering1 226471 179132113801 0814149
¬¬¬ Annet, forseelse mot politivedtektene2 6922402 452617639194751 809373218
¬¬ Forseelse mot lov om merverdiavgift35422332017051019211326
¬¬ Forseelse mot den militære straffelov13310101100091
¬¬ Forseelse mot tolloven2 0842721 812201488618501 553138116
¬¬¬ Smugling (forseelse)1 5621011 4611336457401 2919967
¬¬¬ Omsetting og besittelse av ufortollet vare1183062010002
¬¬¬ Annet, forseelse mot tolloven51116334871063911002623947
¬¬ Forseelse mot alkoholloven1 0369094667112120172411883
¬¬¬ Omsetting (forseelse)46113519100022130
¬¬¬ Hjemmebrenning (forseelse)5234903003028144
¬¬¬ Annet, forseelse mot alkoholloven938768625591111716749179
¬¬ Forseelse mot arbeidsmiljøloven3261391878117140001193731
¬¬ Forseelse mot andre lover9 2513 2036 0481 3581 46030877113162 6871 7971 435

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB