193739_tabell_not-searchable
/sosiale-forhold-og-kriminalitet/statistikker/lovbrudda/aar
193739_tabell
statistikk
2015-04-15T10:00:00.000Z
Sosiale forhold og kriminalitet;Svalbard
no
false
Anmeldt kriminalitet i Norge – omfang og utvikling (f.eks. tyveri, narkotika, vold og voldtekt). I 2014 ble det anmeldt færre tyverier og andre vinningslovbrudd.

Anmeldte lovbrudd og ofre2014

Ved publisering 6.3.2017 vil klassifiseringene av lovbrudd bli endret i SSBs kriminalstatistikker. Etter ikrafttredelse av ny straffelov den 1.10.2015 er datagrunnlagene fra politiets register endret, og SSB har som følge av dette utarbeidet en ny versjon av Standard for lovbruddstyper: Lovbruddstyper 2015. De nye grupperingene av lovbrudd vil medføre tidsbrudd i deler av statistikken. Ny klassifisering er nå gjort tilgjengelig (uten tall frem til 6. mars) i de eksisterende tabeller over anmeldte lovbrudd i Statistikkbanken.

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Tabeller

Liste med Tabeller
NummerTabellens tittelNytt vinduExcelCSV
Tabell 1Lovbrudd anmeldt, etter utvalgte år. Absolutte tall, per 1 000 innbyggere og endring i prosentfullscreen-iconLovbrudd anmeldt, etter utvalgte år. Absolutte tall, per 1 000 innbyggere og endring i prosentexcel-iconLovbrudd anmeldt, etter utvalgte år. Absolutte tall, per 1 000 innbyggere og endring i prosentcsv-iconLovbrudd anmeldt, etter utvalgte år. Absolutte tall, per 1 000 innbyggere og endring i prosent
Tabell 2Lovbrudd anmeldt etter type lovbrudd. Absolutte tallfullscreen-iconLovbrudd anmeldt etter type lovbrudd. Absolutte tallexcel-iconLovbrudd anmeldt etter type lovbrudd. Absolutte tallcsv-iconLovbrudd anmeldt etter type lovbrudd. Absolutte tall
Tabell 3Lovbrudd anmeldt etter lovbruddskategori, lovbruddsgruppe og politidistrikt (eier). Absolutte tall og per 1 000 innbyggerefullscreen-iconLovbrudd anmeldt etter lovbruddskategori, lovbruddsgruppe og politidistrikt (eier). Absolutte tall og per 1 000 innbyggereexcel-iconLovbrudd anmeldt etter lovbruddskategori, lovbruddsgruppe og politidistrikt (eier). Absolutte tall og per 1 000 innbyggerecsv-iconLovbrudd anmeldt etter lovbruddskategori, lovbruddsgruppe og politidistrikt (eier). Absolutte tall og per 1 000 innbyggere
Tabell 4Lovbrudd anmeldt etter lovbruddskategori, lovbruddsgruppe og gjerningssted (fylke). Absolutte tall og per 1 000 innbyggerefullscreen-iconLovbrudd anmeldt etter lovbruddskategori, lovbruddsgruppe og gjerningssted (fylke). Absolutte tall og per 1 000 innbyggereexcel-iconLovbrudd anmeldt etter lovbruddskategori, lovbruddsgruppe og gjerningssted (fylke). Absolutte tall og per 1 000 innbyggerecsv-iconLovbrudd anmeldt etter lovbruddskategori, lovbruddsgruppe og gjerningssted (fylke). Absolutte tall og per 1 000 innbyggere
Tabell 5Lovbrudd anmeldt etter lovbruddskategori, lovbruddsgruppe og gjerningssted (kommunestørrelse). Absolutte tall og per 1 000 innbyggerefullscreen-iconLovbrudd anmeldt etter lovbruddskategori, lovbruddsgruppe og gjerningssted (kommunestørrelse). Absolutte tall og per 1 000 innbyggereexcel-iconLovbrudd anmeldt etter lovbruddskategori, lovbruddsgruppe og gjerningssted (kommunestørrelse). Absolutte tall og per 1 000 innbyggerecsv-iconLovbrudd anmeldt etter lovbruddskategori, lovbruddsgruppe og gjerningssted (kommunestørrelse). Absolutte tall og per 1 000 innbyggere
Tabell 6Lovbrudd anmeldt etter utvalgte lovbruddsgrupper og gjerningssted (kommune). To års gjennomsnitt. Absolutte tall og per 1 000 innbyggerefullscreen-iconLovbrudd anmeldt etter utvalgte lovbruddsgrupper og gjerningssted (kommune). To års gjennomsnitt. Absolutte tall og per 1 000 innbyggereexcel-iconLovbrudd anmeldt etter utvalgte lovbruddsgrupper og gjerningssted (kommune). To års gjennomsnitt. Absolutte tall og per 1 000 innbyggerecsv-iconLovbrudd anmeldt etter utvalgte lovbruddsgrupper og gjerningssted (kommune). To års gjennomsnitt. Absolutte tall og per 1 000 innbyggere

For flere tabeller: Gå til statistikkbanken