253548_tabell_255494_not-searchable
/sosiale-forhold-og-kriminalitet/statistikker/fengsling/aar
253548_tabell_255494
statistikk
2016-03-16T10:00:00.000Z
Sosiale forhold og kriminalitet;Innvandring og innvandrere
no
false
Statistikken viser innsatte i fengsel: varetekt, dom, forvaring og lovbrudd de er fengslet for. Stadig flere idømmes elektronisk kontroll med fotlenke.

Fengslinger2014

Innhold

Innsatte per 1. januar, nyinnsettelser, løslatelser og fengslingsdager etter type fengsling. Absolutte tall1
Alle typer fengslingerVaretekt¬ Fengselsdom, anstalt¬ Fengselsdom, elektronisk kontrollForvaringBøtesoning
1Soning med elektronisk kontroll inngår ikke i statistikkene over antall fengslingsdager
2014
Innsatte per 1. januar4 1031 0152 7901588555
Nyinnsettelser11 4583 4924 7092 4551801
Løslatelser11 0601 9095 7492 4797916
Fengslingsdager1 388 582383 721941 903..32 03830 920