Tabell

Innsatte per 1. januar, nyinnsettelser, løslatelser og fengslingsdager etter type fengsling. Absolutte tall1
Alle typer fengslingerVaretekt¬ Fengselsdom, anstalt¬ Fengselsdom, elektronisk kontrollForvaringBøtesoning
1Soning med elektronisk kontroll inngår ikke i statistikkene over antall fengslingsdager
2014
Innsatte per 1. januar4 1031 0152 7901588555
Nyinnsettelser11 4583 4924 7092 4551801
Løslatelser11 0601 9095 7492 4797916
Fengslingsdager1 388 582383 721941 903..32 03830 920