Samfunnsspeilet: 2010/3

I årets tredje nummer av Samfunnsspeilet kan du blant annet lese om nordmenns reisevaner om sommeren, økonomisk kriminalitet og om forholdet mellom boutgifter og inntekt i Norge.

Åpne og les tidsskriftet i PDF

Artikler

 • Latterepidemier og eksemplets makt

  Len deg rolig tilbake, ta et par dype åndedrag, og forestill deg følgende: Det er en solfylt fredag ettermiddag, og på en kafé inne på Oslo S, landets mangeårige kommunikasjonssentrum, forteller en mann en vits, en helt ny vits, til et par av sine venner. Virkningen er umiddelbar; latterbrølene gjaller under buegangene.

 • Når tallene har noe å skjule

  Tallene lyver ikke, men de kan av og til skjule sannheten.

 • Går økonomiske levekår i arv?

  Hvilken inntekt man har som voksen, påvirkes av hvilken type husholdning man vokser opp i som barn.

 • Vi ferierer oftest i Norden

  Om lag halvparten av oss er på ferie i løpet av sommermånedene juli og august, og turen går nesten like ofte til Sverige og Danmark som til reisemål i Norge.

 • Færre virksomheter utsatt?

  I 2008 rapporterte færre norske virksomheter at de var utsatt for en eller flere former for økonomisk kriminalitet sammenliknet med 2003.

 • Inntekter og boligutgifter vokser i takt

  En av fire norske husholdninger hadde høye boligutgifter i forhold til inntektene i 2008.

 • Halvparten av kvinnene er i jobb

  Norske kvinner er i verdenstoppen når det gjelder deltakelse i arbeidslivet. For familieinnvandrede kvinner er andelen sysselsatte i gjennomsnitt 16 prosentpoeng lavere.

 • Mer kulturelle enn nordmenn flest

  Oslo-folk har et bedre kulturtilbud sammenlignet med andre store byer og landet totalt, og dette er de flinke til å benytte seg av.

Oversikt over bidragsytere til Samfunnsspeilet

Gå til Forfatteroversikt

Artikler i tidsskrifter kan ikke uten videre tas som uttrykk for Statistisk sentralbyrås oppfatning.

Ved bruk av stoff fra tidsskriftet, oppgi kilde: Samfunnsspeilet/Statistisk sentralbyrå.